Skelbrønde

Sammen med Randers Kommune arbejder vi på at spore og nedbringe antallet af fejltilsluttede kloakker i Værum. Med bemyndigelse fra Randers Kommune gennem Miljøbeskyttelseslovens §87 gennemfører vi eftersynet. Forud for eftersynet, der omhandler godt 140 adresser, modtager ejerne et brev, hvorefter beboere på ejendommene modtager særskilt information vedr. eftersynet.

 

Fejltilslutninger skaber problemer i kloaksystemet

Kloaksystemet i Værum er forbundet med kloaksystemet i Haslund. Grundet fejltilslutninger kan vores spildevandspumpestation i Haslund ikke følge med, og det medfører overløb i regnvejr. Spildevand er efter en separatkloakering mere konstant, og overløb indikerer, at regnvand er fejltilsluttet spildevandskloakken. Derfor er det vigtigt, vi får fjernet unødvendigt vand på spildevandsledningen. Derudover efterser vi også for fejltilslutninger til regnvandsledningen, så vandet til regnvandsbassinet er det tiltænkte.

Tilbage i 2016 observerede vi spildevand i vores regnvandsbassin. Dengang gennemgik vi regnvandsledningerne og fandt enkelte fejltilslutninger. Der var ikke den gang tegn på udfordringer på spildevandsledningen. Vi har nu - modsat dengang - bedre data og overvågning, og vi kan se, at regnvand er fejltilsluttet spildevandskloakken. Det er denne del, som har vores fokus – men for ikke at skulle tjekke flere gange, tjekkes regnvandstilkoblingen også.

Du kan på vores side Uvedkommende vand i kloakken læse mere om, hvad uvedkommende vand er, og hvorfor det er et stort problem i kloakken og for vandmiljøet.

 

Eftersyn i april

Vi efterser i april 2022 en del af det separatkloakerede kloaksystem i Værum for fejltilslutninger, som utilsigtet giver uvedkommende vand i kloaksystemet.

Område i Værum som vi efterser for uvedkommende vand.

Området i Værum som vi efterser for uvedkommende vand.

De berørte adresser i Værum

Følgende adresser er en del af eftersynet af uvedkommende vand:

Ballesvej 2
Georgsvej 1-5
Gl. Landevej 1-21
Hammelvej 128-130
Kildingsvej 1-11
Lundbergvej 1-2
Nørgårdsvej 1-56
Pilegårdsvej 1-7
Runddalsvej 1-7 og lige numre 10-18
Ved Kirken 1A-1D og ulige numre 5-11
Zeniavej de ulige numre 1-5
Ørumvej 1

Sådan foregår eftersynet

Under eftersynet bliver der udvendigt hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Derudover skal enkelte privat- eller virksomhedsejer eller lejere, når vi banker på, trække ud i ejendommens toiletter og åbne for vandhanerne i ejendommen. Samtidig holder vi ved hjælp af kameraudstyr øje med, i hvilken skelbrønd vandet løber. Derudover kigger vi efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand.

Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til vores kloaksystem, bliver ejeren af Randers Kommune påbudt at udbedre fejlen. I påbuddet vil der være angivet en frist, som vil være på minimum 6 måneder. Ejer skal inden fristens udløb have udbedret eventuelle fejltilslutninger og indsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester for korrekt udført arbejde til Randers Kommune.

Find spørgsmål og svar for uvedkommende vand

Værum er ikke det eneste område, hvor vi i 2022 skal efterse for uvedkommende vand.

Vi har derfor samlet en side, hvor de mest gængse spørgsmål og svar omkring et eftersyn for uvedkommende vand kan findes.

Læs vores svar til spørgsmålene på side: Spørgsmål og svar - uvedkommende vand.

Seneste nyt

20.06.2022 Randers Kommune har sammen med os vurderet de fund, vi har gjort, når vi har efterset kloaksystemet. Randres Kommune har herefter sendt påbud ud til de ejendomme, hvor der er registreret fejlkoblinger.