I den kommende tid arbejder vi sammen med Randers Kommune for at finde ud af, hvorfor der er så høj pumpeaktivitet i Mellerup og opland på trods af, der allerede er separatkloakeret i området. Med bemyndigelse fra Randers Kommune gennem Miljøbeskyttelseslovens §87 gennemfører vi eftersynet. Forud for eftersynet, der omhandler et større område af Mellerup og opland, modtager ejerne et brev, hvorefter beboere på ejendommene modtager særskilt information vedr. eftersynet.

 

Pumpestationer på overarbejde

Når et område er separatkloakeret, så bør mængden af spildevand være nogenlunde konstant, men i dette område oplever vi, at pumpedriften er meget større end den burde være. Særligt når det regner, kan vi se, at pumpeaktiviteten øges, og det er et tydeligt tegn på uvedkommende vand i kloakken. Det uvedkomne vand kan fx komme fra indsivning gennem utætte hovedledninger, eller fra fejlkoblinger, og det skal vi have undersøgt og kortlagt, inden vi kan separatkloakere den sidste del af Mellerup by.

 

Eftersyn i maj og juni

Vi efterser i maj og juni en del af det separatkloakerede kloaksystem i Mellerup og opland for fejltilslutninger, som utilsigtet giver uvedkommende vand i kloaksystemet.

PR.Mellerup 1.0

Sådan foregår eftersynet for uvedkommende vand

Under eftersynet bliver der udvendigt hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Hvis vi får behov for det, skal enkelte privat- eller virksomhedsejer eller lejere, når vi banker på, trække ud i ejendommens toiletter og åbne for vandhanerne i ejendommen. Samtidig holder vi ved hjælp af kameraudstyr øje med, i hvilken skelbrønd vandet løber. Derudover kigger vi efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand.

Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til vores kloaksystem, bliver ejeren af Randers Kommune påbudt at udbedre fejlen. I påbuddet vil der være angivet en frist, som vil være på minimum 6 måneder. Ejer skal inden fristens udløb have udbedret eventuelle fejltilslutninger og indsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester for korrekt udført arbejde til Randers Kommune.

Find spørgsmål og svar for uvedkommende vand

Har du fået brev om, at vi kommer og efterser boligens kloaksystem for fejltilslutning / uvedkommende vand, og står du med et ubesvaret spørgsmål? Måske du kan finde svaret på dit spørgsmål på vores side, hvor vi har samlet de mest gængse spørgsmål samt vores svar: Spørgsmål og svar - uvedkommende vand.

Seneste nyt

19.06.2023 Det går godt med vores undersøgelser, og vi regner med at være færdige i Mellerup og omegn i næste uge.