I den kommende tid opsporer og nedbringer vi i et samarbejde med Randers Kommune antallet af fejltilsluttede kloakker i Langå. Med bemyndigelse fra Randers Kommune gennem Miljøbeskyttelseslovens §87 gennemfører vi eftersynet. Forud for eftersynet, der omhandler et mindre område af Langå, modtager ejerne et brev, hvorefter beboere på ejendommene modtager særskilt information vedr. eftersynet.

 

Fejltilslutninger skaber problemer i kloaksystemet

Regnvandsbassinet i Langå er desværre belastet af spildevand fra regnvandsledningen - så meget at det ses. Da regnvand ikke renses på samme måde som spildevand, forurener spildevandet vandmiljøet. Derfor er det vigtigt, vi får fjernet det fejltilkoblet spildevand. Derudover efterser vi også for fejltilslutninger til spildevandsledningen, så vandet til renseanlæg er det tiltænkte.

Du kan på vores side Uvedkommende vand i kloakken læse mere om, hvad uvedkommende vand er, og hvorfor det er et stort problem i kloakken og for vandmiljøet.

 

Eftersyn i december

Vi efterser i december et lille område af det separatkloakerede kloaksystem i Langå for fejltilslutninger, som utilsigtet giver uvedkommende vand i kloaksystemet.

Sådan foregår eftersynet for uvedkommende vand

Under eftersynet bliver der udvendigt hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Hvis vi får behov for det, skal enkelte privat- eller virksomhedsejer eller lejere, når vi banker på, trække ud i ejendommens toiletter og åbne for vandhanerne i ejendommen. Samtidig holder vi ved hjælp af kameraudstyr øje med, i hvilken skelbrønd vandet løber. Derudover kigger vi efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand.

Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til vores kloaksystem, bliver ejeren af Randers Kommune påbudt at udbedre fejlen. I påbuddet vil der være angivet en frist, som vil være på minimum 6 måneder. Ejer skal inden fristens udløb have udbedret eventuelle fejltilslutninger og indsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester for korrekt udført arbejde til Randers Kommune.

Find spørgsmål og svar for uvedkommende vand

Har du fået brev om, at vi kommer og efterser boligens kloaksystem for fejltilslutning / uvedkommende vand, og står du med et ubesvaret spørgsmål? Måske du kan finde svaret på dit spørgsmål på vores side, hvor vi har samlet de mest gængse spørgsmål samt vores svar: Spørgsmål og svar - uvedkommende vand.

Seneste nyt

20.12.2022 Vi nåede ikke alle huse den 12. december. Derfor efterser vi de sidste den 23. december. Er der behov for at de berørte beboere er hjemme under et eftersyn, vil vi gennem besked i postkassen have informeret om.

21.11.2022 Vi har i dag udsendt informationsbreve til de berørte adresser.