I et samarbejde med Randers Kommune opsporer og nedbringer vi antallet af fejltilsluttede kloakker i Enslev. Med bemyndigelse fra Randers Kommune gennem Miljøbeskyttelseslovens §87 gennemfører vi eftersynet. Forud for eftersynet, der omhandler flere adresser i Enslev, modtager ejerne et brev, hvorefter beboere på ejendommene modtager særskilt information vedr. eftersynet.

 

Fejltilslutninger skaber problemer i kloaksystemet

Kloaksystemet i Enslev er desværre belastet af regnvand i spildevandsledningen - så meget at boligejere oplever fortyndet spildevand på deres grund og i kældre ved kraftig regn. Derfor er det vigtigt, vi får fjernet det fejltilkoblet regnvand på spildevandsledningen. Derudover efterser vi også for fejltilslutninger til regnvandsledningen, så vandet til regnvandsbassinet er det tiltænkte.

Du kan på vores side Uvedkommende vand i kloakken læse mere om, hvad uvedkommende vand er, og hvorfor det er et stort problem i kloakken og for vandmiljøet.

 

Eftersyn fra april til juni

Vi efterser fra slutningen af april til juni 2022 en del af det separatkloakerede kloaksystem i Enslev for fejltilslutninger, som utilsigtet giver uvedkommende vand i kloaksystemet.

Billede der viser området i Enslev, som vi efterser for uvedkommende vand.

Billede der viser området i Enslev, som vi efterser for uvedkommende vand.

De berørte adresser i Enslev

De berørte adresse er følgende:

  • Bjergene 15
  • Fosevej 4, 6, 7, 9A
  • Kjeldsbakken 1, 4
  • Kondrupvej 1 - 26
  • Kroagervej 1 - 6, 7 -35, 36, 40, 44, 48 - 62
  • Rishøjvej 2, 6, 7, 11, 13, 17
  • Skolevangen 2 - 21, 27
  • Sognevej 1 - 15, 19, 21, 24 - 34, 37
  • Østendalsvej 29 - 31, 33, 37, 38, 46, 55 - 61, 62, 65, 66, 70, 74, 76, 83, 89 - 103

Sådan foregår eftersynet for uvedkommende vand

Under eftersynet bliver der udvendigt hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Derudover skal enkelte privat- eller virksomhedsejer eller lejere, når vi banker på, trække ud i ejendommens toiletter og åbne for vandhanerne i ejendommen. Samtidig holder vi ved hjælp af kameraudstyr øje med, i hvilken skelbrønd vandet løber. Derudover kigger vi efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand.

Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til vores kloaksystem, bliver ejeren af Randers Kommune påbudt at udbedre fejlen. I påbuddet vil der være angivet en frist, som vil være på minimum 6 måneder. Ejer skal inden fristens udløb have udbedret eventuelle fejltilslutninger og indsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester for korrekt udført arbejde til Randers Kommune.

Find spørgsmål og svar for uvedkommende vand

Har du fået brev om, at vi kommer og efterser boligens kloaksystem for fejltilslutning / uvedkommende vand, og står du med et ubesvaret spørgsmål? Måske du kan finde svaret på dit spørgsmål på vores side, hvor vi har samlet de mest gængse spørgsmål samt vores svar: Spørgsmål og svar - uvedkommende vand.

Seneste nyt

06.10.2022 Randers Kommune har oplyst os, at de boligejere - der modtager påbud fra Randers Kommune - har indtil den 1. marts 2023 til at bringe deres private kloaksystem i orden.

15.08.2022 Vi har hen over sommeren  kvalitetssikret undersøgelsesmaterialet, og vi har videregivet resultat af undersøgelsen til Randers Kommune. Randers Kommune udsender påbud til de ejendomme, hvis kloaksystem er fejltilsluttet i uge 33.

07.04.2022 Vi har i dag udsendt informationsbreve til alle berørte boligejere i Enslev.