Tjærby Diger Med Tekst

Byggemodning med 26 nye ejendomme får nyt kloaksystem, og vi gør kloaksystemet klart til en større byggemodning nordøst for de nye ejendomme ved Tjærby Diger. Vi er begyndt kloakarbejdet, og i juli måned lavede vi de indledende forundersøgelser.

Kloakarbejdet har ret store gravedybder, da vi anlægger store rør. Udover byggemodningen etablerer vi et forsinkelsesbassin (regnvandsbassin) på den anden side af vejen af Tjærby Diger Allé. Forsinkelsesbassinet har til formål at forsinke regnvandet fra flere byggemodninger i området.

Anlægsarbejdet går fra juli/august - november 2020. Et større område vil få nyt kloaksystem senere hen (det er endnu ikke planlagt hvornår).

Entreprenør er: Erik Pedersen A/S