Okapivej 55 (1)

Den eksisterende spildevandledning (rød streg), der løber under det grønne område bag Rensdyrvej 39-41-43 skal flyttes, da der er udstykket til boliger netop dér. Den nye spildevandsledning vil i stedet komme til at ligge i stien fra Okapivej til det grønne område (lilla streg).

Vandmiljø Randers påbegynder arbejdet med at sløjfe den gamle spildevandsledning, og etablere en ny mandag d. 21. august. Mens gravearbejdet står på vil stien fra Rensdyrvej til det grønne område være spærret helt af.

Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af september.