Sidste år blev 12 boliger på Lathyrusvej i Stevnstrup koblet til vores kloaksystem samt drikkevandssystem.

Fra juni og frem til slutningen af juli får yderligere 16 boliger på Lathyrusvej etableret regn- og spildevandskloakker samt drikkevandsforsyning. Det drejet sig om ejendommene Lathyrusvej 2-18 og 44-56.

 

Entreprenør på opgaven

William Laursen er vores entreprenør, hvor Anlægsgartner Torben Jensen & Søn er underentreprenør.