12 boliger på Lathyrusvej 2, 8870 Langå er ved at se dagens lys, og de kan fra midt juli (forventeligt) koble sig på vores kloaksystem samt drikkevandssystem.

Fra den 18. maj og frem til (forventeligt) den 13 juli etablerer vi nemlig regn- og spildevandskloakker samt drikkevandsforsyning til det nye boligområde.

 

Entreprenør på opgaven

Søren Bertelsen er vores entreprenør.