Byggemodning Langå (1)

Kort der viser, hvor i Langå vi byggemodner. Adressen findes endnu ikke.

Vi byggemodner 24 parcelhusgrunde i Langå tæt ved Gydevej, da grundejer ønsker at byggemodne området til parcelbyggeri.

I den forbindelse etablerer vi et rensnings- og forsinkelsesbassin i den sydlige del af området til rensning og forsinkelse af regnvandet, inden vandet udledes til eksisterende system, som har udløb i Gudenåen.

Anlægsarbejdet går fra marts til slut august 2021.

Entreprenør er: Gunnar Nielsen.