Byggemodning Nr. Borup

Kort der viser byggemodning i Nørre Borup ved Randers.

Fra maj og frem til starten af september 2021 sætter en byggemodning på 10 rækkehuse og 5 parcelhusgrunde gang i vores arbejde med at etablere regn- og spildevandsledninger i Nørre Borup. Et arbejde, der skal sikre, at de kommende beboere kan komme af med deres regnvand og spildevand.

Entreprenør på opgaven er William Laursen, Langå.