Byggemodning Nr. Borup

Kort der viser byggemodning i Nørre Borup ved Randers.

Fra maj og frem til starten af september 2021 sætter en byggemodning på 10 rækkehuse og 5 parcelhusgrunde gang i vores arbejde med at etablere regn- og spildevandsledninger i Nørre Borup. Et arbejde, der skal sikre, at de kommende beboere kan komme af med deres regnvand og spildevand. Byggeaktiviteterne fortsætter dog efter, vi er færdige med vores del.

Entreprenør på opgaven er William Laursen, Langå.