Fra den 14. september frem til den 30. november 2020 sætter en kommunal byggemodning gang i vores arbejde med at etablere regn- og spildevandsledninger i Over Hornbæk. Et arbejde, der skal sikre, at de kommende beboere kan komme af med deres regnvand og spildevand.

 

Separatkloakerer også en del af Overvænget

I forlængelse af byggemodningen separatkloakerer vi et lille stykke af fællesledningen i Overvænget. Det betyder, at spildevand og regnvand fra at løbe ind i samme ledning (fællesledning), fremover løber i to separate ledninger (én til spildevand og én til regnvand). Efter endt separatkloakering af en bid af Overvænget vil vi kunne lede regnvand og spildevand til det eksisterende system nord for byggemodningen.

Vi har hyret entreprenør, Søren Bertelsen, til at stå for at anlægge vores regn- og spildevandsledninger.