6 parceller på Grinden i Romalt får fra slut juli til midt september 2020 ført regn- og spildevandsstik frem til skel. Byggemodningen er i forlængelse af, at en række nye huse opføres i Romalt - Grinden nr. 25-35. 

Entreprenøren er Erik Bloch.