Drikkevand

Det bakkede landskab i Stevnstrup by har uheldigvis givet svingende vandtryk for vandkunder i byen. Nogle oplever højt vandtryk (de lavtliggende boliger) og andre svagt (de højtliggende boliger). Det retter vi op på i starten af 2022, hvor vi forbedrer vandtrykket for flere vandkunder i Stevnstrup by. Arbejdet starter i uge 2 og slutter sidst i januar/start februar 2022.

 

Før vi kan forbedre vandtrykket

Ledningsnettet mangler afspærringsventiler for, at vi kan starte vandtryksreguleringen. Derfor starter vi først med at koble flere afspærringsventiler i vandledningerne. Dette arbejde vil betyde periodiske vandafbrydelser.

 

Sådan forbedrer vi vandtrykket

Når afspærringsventilerne er monteret, kan vi opdele de store nuværende forsyningsområder i Stevnstrup by i mindre forsyningsområder - såkaldte omkoblinger. Efter opdelingen og omkoblingerne kan vi arbejde på at trykregulere i hvert af de mindre områder for sig, så vandtrykket for flere boliger bliver inden for normalområdet: 2-4 bar vandtryk.

 

Arbejdet kræver vandafbrydelser

Eneste ulempe ved at forbedre vandtrykket er, at vi i den kommende tid vil varsle periodiske lukninger i enkelte forsyningsområder. Vi gør naturligvis lukningerne så korte som mulige, og du vil som vandkunde blive varslet 48 timer forinden via vores SMS-service.

Vil du vide, hvornår vi lukker for vandet i dit område, skal du sikre dig, at du er tilmeldt. Læs mere og tilmeld dig SMS-service på vores side: Tilmeld dig SMS-service.

De berørte veje

Vejnavne følger den kronologi, som arbejdet vil følge.

1. etape - Ny tilkobling fra Bøgebakken til Skovboulevarden

Arbejdet foregik tirsdag den 11. januar. Grundet komplikationer, er vi ikke helt igennem.

 • Hvidhøj
 • Skovparken
 • dele af Bøgebakken
 • dele af Randersvej
 • dele af Skovboulevarden
 • dele af Skovbrynet
 • dele af Højbakken
 • dele af solsortevej

Kan evt. medgå i arbejdet, hvis vi kommer foran tidsplan:

 • Lyngvej
 • Dådyrparken

Etape 2 - Ny tilkobling mellem Stevnstrup Vandværk og Stevnstrup Vestre Vandværk

 • Dele af Bøgebakken
 • dele af Højbakken
 • dele af Skovboulevarden
 • dele af Solsortevej
 • (Dådyrparken, Lyngvej)

Etape 3 - Etablering af afspærringsventil ved Bøgebakken

 • Hvidhøj
 • Skovparken
 • dele af Bøgebakken
 • dele af Randersvej
 • dele af Skovboulevarden
 • dele af Skovbrynet

Etape 4 - Etablering af afspærringsventil ved Landsbygaden

 • Dele af Landsbygaden
 • dele af Lundagervej

Etape 5 - Etablering af afspærringsventil ved Blomsterparken

 • Blomsterparken
 • Gyldenlakvej
 • Mimosevej
 • Snerlevej
 • dele af Tulipanvej

Arbejdet bliver varslet via vores SMS-service. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at din husstand er tilmeldt. Læs mere og tilmeld dig på vores side: Tilmeld dig SMS-service.

Seneste nyt

04.02.2022 Vi fortsætter reguleringsarbejdet, og lukker derfor for vandet onsdag d. 9. ca. fra kl. 09:00-16:30 februar nødt til at lukke helt til delvist for vandet på:

 • Bøgebakken
 • Engkrogen
 • Englystvej
 • Engvej
 • Højbakken
 • Lindeparken
 • Myggevænget
 • Porsvej
 • Skovboulevarden
 • Solsortevej
 • Stationspladsen
 • Stationsvej
 • Stavnagervej

Kunder, der får vand fra Stevnstrup Vestre Vandværk er ikke berørt.

24.01.2021 Vi fortsætter arbejdet med at udbedre vandtrykket. Det betyder, at vi i dag lukker for vandet på Landsbygaden, Lundagervej og Snehvidevej ca. fra kl. 09:00-16:30. 

17.01.2022 Efter grundige undersøgelser kan vi meddele, at vi i dag lukker vi for vandet i den sydvestlige del af Stevnstrup i dag (etape 5).

13.01.2022 Da gravearbejdet i Stevnstrup har givet nogle tekniske udfordringer, er vi nødt til at udskyde det planlagte ledningsarbejde fredag d. 14. januar til et senere tidspunkt. De berørte adresser vil modtage varsel om lukning på sms, inden arbejdet genoptages.

12.01.2022 En defekt ventil tvinger os til at lukke for vandet fra Stevnstrup Vandværk i en periode over middag. De berørte adresser får sms herom. 

11.01.2022 Udfordringer med gravearbejdet betyder, at vi ikke lukker for vandet i dag. For at mindske generne for vores kunder mest muligt, har vi korrigeret planen for lukningerne. Vi forventer, at forsinkelsen i dag bliver indhentet på torsdag d. 13. januar, hvor området i forvejen har fået varsel om lukning af vandet.

07.01.2022 SMS er udsendt til etape 1 og etape 2 +3 om vores arbejde med beskeden: Et planlagt ledningsarbejde betyder, at vi er nødt til at lukke for vandet i den nordøstlige del af Stevnstrup tirsdag d. 11. januar og onsdag d. 12. januar ca. fra kl. 09:00-16:30 begge dage og torsdag den 13. januar fra kl. 09:00-15:30. Lukningen skyldes vores arbejde med at sikre et stabilt vandtryk til vores vandkunder i Stevnstrup by.

Hvis du efter trykreguleringen fortsat har lavt vandtryk

Oplever du alligevel lavt vandtryk efter trykreguleringerne, så kan det skyldes, at:

 • dine private vandinstallationer efterhånden er blevet tilkalket/rustne
 • filtre er tilstoppet mv.

Særligt hvis dine vandinstallationer og jordledningen ind til huset er af ældre dato. Du bør her få fat på en autoriseret VVS-installatør. Installatøren vil kunne tjekke, hvad det lave vandtryk skyldes.

Vandmiljø Randers har kun ansvaret for vandledningerne udenfor dit skel. Indenfor skel er det dit eget ansvar.