I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse må vi som dit forsyningsselskab kun behandle dit CPR-nummer, hvis vi har dit samtykke hertil.

Med udfyldelse af nedenstående formular giver du samtykke til, at vi må behandle dit CPR-nummer, herunder opbevare det i vores afregningssystem, så længe der består et aftaleforhold mellem dig som kunde og os som forsyning, eller indtil du evt. tilbagekalder samtykket.

Læs mere om vores behandling af CPR-nummer

Vi må efter din udfyldelse af formularen behandle dit CPR-nummer, herunder opbevare det i vores afregningssystem, så længe der består et aftaleforhold mellem dig som kunde og os som forsyning, eller indtil du evt. tilbagekalder samtykket.

CPR-nummeret vil blive brugt til:

  • at udbetale penge til dig via NemKonto
  • levering af faktura i e-Boks, hvis du tilslutter dig e-Boks
  • vedligeholdelse af dine kundeoplysninger hos os
  • overdragelse af eventuelle restancer til eksternt inkassobureau, Kredinor.

Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende lov om behandling af personoplysninger.

Dit CPR-nummer bliver kun anvendt i forbindelse med Vandmiljø Randers’ aktiviteter og bliver ikke videregivet til tredjepart.

Du kan opnå indsigt i og berigtige registrerede personoplysninger ved at henvende dig til den dataansvarlige for kunder på mail persondata@vmr.dk

Vandmiljø Randers opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er kunde hos os. Hvis kundeforholdet ophører, sletter vi dit CPR-nummer, når alle restancer er betalt.

Du kan i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du skal i så fald henvende dig til den dataansvarlige for kunder på mail persondata@vmr.dk.

Du giver dit samtykke ved at udfylde formularen og trykke på "Send". Hvis du indtaster din e-mail, modtager du en kvittering på dit samtykke.

 

Udfyld CPR-samtykket

Du giver dit samtykke ved at udfylde formularen og trykke på "Send". Hvis du indtaster din e-mail, modtager du en kvittering på dit samtykke. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata på vores side: Persondatapolitik.

Skriv dit CPR-nummer med bindestreg

Skriv vejnavn og husnummer

Samtykke til behandling af CPR-nummer

I henhold til Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven må vi som dit forsyningsselskab kun behandle dit CPR-nummer, hvis vi har dit samtykke hertil.

Med udfyldelse af denne formular giver du samtykke til, at vi må behandle dit CPR-nummer, herunder opbevare det i vores afregningssystem, så længe der består et aftaleforhold mellem dig som kunde og os som forsyning, eller indtil du evt. tilbagekalder samtykket.

CPR-nummeret vil blive brugt til

• at udbetale penge til dig via din NemKonto

• levering af faktura i e-Boks, hvis du tilslutter dig e-Boks

• vedligeholdelse af dine kundeoplysninger hos os

• overdragelse af eventuelle restancer til SKAT samt til eksternt inkassobureau.

Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende lov om behandling af personoplysninger.

Dit CPR-nummer bliver kun anvendt i forbindelse med Vandmiljø Randers’ aktiviteter og bliver ikke videregivet til tredjepart.

Du kan opnå indsigt i og berigtige registrerede personoplysninger ved at henvende dig til den dataansvarlige for kunder på mail persondata@vmr.dk.

Vandmiljø Randers opbevarer dit CPR-nummer, så længe du er kunde hos os. Hvis kundeforholdet ophører, sletter vi dit CPR-nummer, når alle restancer er betalt.

Du kan i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du skal i så fald henvende dig til den dataansvarlige for kunder på mail persondata@vmr.dk.

Du giver dit samtykke ved at udfylde formularen og trykke på "Send".