Det er dit ansvar som boligejer at holde øje med dine vandinstallationer, så du ikke skal betale for et vandforbrug, der siver ud gennem utætheder i systemet. Derfor skal der også være tale om læk fra en skjult vandinstallation, når du ansøger om refusion ved rørbrud. 

Du kan altså ikke søge om refusion, hvis der er tale om rørbrud på en synlig installation, eller hvis du har handlet uagtsomt og ikke sikret dig mod gentagne ledningsbrud.

 

Hvad er forskellen på en skjult og en synlig installation?

Hvad er en skjult installation?

Eksempler på skjulte installationer:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør muret ind i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger
 • Vandinstallationer inde i vægge

 

Hvad er en synlig installation?

Du kan ikke søge om refusion, hvis der er tale om rørbrud på en synlig installation.

Eksempler på synlige installationer:

 • Utæt toilet
 • Varmtvandsbeholder
 • Defekte ventiler i installationer – fx magnetventiler og rørafbryder
 • Defekte slanger til opvaske- og vaskemaskiner
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs vandhaner, evt. med slange
 • Swimmingpools, guldfiskebassiner mv.
 • Brud i målerbrønd

Hold øje året rundt

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyre. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned, uanset om du er ejer eller lejer af ejendommen. Du kan benytte skemaet på Min Forsyning, hvis du får din regning fra Vandmiljø Randers.