Nyt Domicil Vanmdiljø Randers 1200X675

Skitse der illustrerer størrelse på kontorhuset mere end den endelige udformning.

Med det nye kontorhus vil vi udnytte stordriftsfordele og bygge et domicil, der kan rumme ikke kun Vandmiljø Randers; men også Forsyningsservice og Randers Havns administration og havnekontor. 

Placeringen af det nye kontorhus er ikke tilfældig. Med placeringen på Kristrup Engvej ved indgangen til det nye havneområde og tæt på Randers største renseanlæg, Randers Centralrenseanlæg, kommer både Randers Havn og vi tæt på vores virke. 

Det er ønsket, at bygningerne skal fremstå imødekommende og åbne. Selv fra afstand skal det være tydeligt, at her står klimadagsordenen højt, og her er virksomheder, der er service-minded og effektive og vægter klimaindsatsen, menneskers sundhed og et godt miljø højt.

Totalentreprisekonkurrencen er åben, og der er frist for anmodning om prækvalifikation d. 25. februar 2022. Vi udvælger derefter 3 totalentreprenørhold til at byde på opgaven.

Læs udbuddet på EU’s udbudsplatform via dette link: Works - 31159-2022 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu) (linket åbner i et nyt vindue)