Vinter og frost

Snedækket bassin

Det er koldt! Og vejrudsigten lover kulde også de kommende dage. Med vedvarende kulde og temperaturer ved frysepunktet, så fryser vores regnvandsbassiner til. Selvom de flere steder ligner søer, så er de tekniske anlæg. Det er ikke tilladt at færdes på isen ved regnvandsbassinerne.

I Vanmdiljø Randers har vi tæt ved 100 bassiner, der alle har til formål at forsinke regnvandet, inden vandet bliver ledt ud til nærmeste vandløb. Vores bassiner har flere steder et permanent vandspejl, som er med til at rense regnvandet. I perioder med frost fryser langt de fleste vandspejle til is.

 

2 undtagelser!

Randers Kommune har udvalgt to bassiner, som de i vinterperioden måler istykkelsen på. Det drejer sig om følgende bassiner:

  • Regnvandsbassin ved Thorupdal (Tjærby)
  • Regnvandsbassin ved Fiskergården (v. Hobrovej)

Hvis isen er sikker, vil det fremgå ved skiltning ved disse bassiner, og det er udelukkende disse bassiner, som der må færdes på.

Læs mere på kommunens hjemmeside om regler for færdsel ved og på søer: Pas på ! - Isen er usikker (link åbner i et nyt vindue)