Betalingsvedtægter og regulativer

 

Spildevandsanlæg

Betalingsvedtaegt Vmr Spildevandsanlaeg 2015

Læs og download vedtægten: Betalingsvedtægt for Vandmiljø Randers A/S - Spildevandsanlæg.

Heri kan du finde information om 

Tømningsordningen

Regulativ Toemningsordning Vmr 2012

Læs og download regulativet: Regulativ for tømningsordning - For bundfældningstanke i Randers Kommune.

Heri kan du finde information om

Vandforsyningen

Regulativ Vandforsyning Vmr 2015 (1)

Læs og download regulativet: Regulativ for vandforsyningen.

Heri kan du finde information om

Den omfatter alle vores vandkunder fra:

  • Fårup Vandværk
  • Mejlby Vandværk
  • Stevnstrup Vestre Vandværk
  • Stangerum Vandværk
  • Tvede Vandværk

samt vandforsyningsområderne:

  • Dyrby (vi køber vand fra I/S Gassum Vandværk)
  • Helstrup (får vand fra Stevnstrup Vestre Vandværk)
  • Læsten (vi køber vand fra Sønderbæk Vandværk)

Forstå din regning

Forstå Din Regning Web

Læs og download flyeren: Forstå din regning

Vi ønsker at gøre vores fagsprog mere spiseligt. Derfor kan du finde en forklaring på, hvad ordene og priserne på din regning faktisk dækker over.