Randers Klimagader 90Mellem 1200X628 1.0

Fra den 23. september går Vandmiljø Randers sammen med Randers Kommune i gang med at omdanne Burschesgade og Provstegade til klimagader, og gravearbejdet skal være færdigt inden Black Friday i november og den travle julehandel. Den tredje udpegede gade, Østergade, er sat til at skulle omdannes til klimagade i november måned.Burschesgade bliver grønnere

Vi starter med at sløjfe den brolagte midterrabat og omdanne stykket til vejbane. På den måde bevarer vi vejens bredde. Pladsen fra rabatten flytter vi hen mod fortovet, og heri etablerer vi et grønt bed, der skal håndtere regnvand fra Burschesgade og Slotspladsen. Efter det grønne bed leder vi vandet midlertidigt ned i kloaksystemet.

Der vil dog også ske mindre indgreb i den øverste del af Burschesgade, hvor vandet skal løbe synligt i en rende. I første omgang kan regnvandet dog ikke løbe videre til andre anlæg end det grønne bed i Burschesgade, der skal samle erfaringer til det videre arbejde:

Anlægget, som etableres, vil være permanent. Senere hen vil vi med en mindre ombygning kunne koble løsningen sammen med de næste projekter, så vi på sigt kan gøre det muligt at lade vandet strømme fra Dytmærsken og ud på Østervold til det kommende store regnvandsbassin for enden af Østervold.

Af hensyn til trafik og sikkerhed bliver den nederste dobbeltsporede del af Burschesgade mod Dytmærsken midlertidigt ensrettet.En lang rende i Provstegade

Løsningen i Provstegade bliver anderledes end i Burschesgade.

Vi lukker alle de små riste i vejen for i stedet at etablere en lang rist, som følger gadens forløb. Vandet vil for enden af Provstegade mod Østervold midlertidigt bliver ledt ned i kloaksystemet. Anlægget er permanent og vil på sigt blive koblet sammen med de næste projekter, der skal gøre det muligt at lade vandet løbe i en kanal på Østervold. Risten, vi anlægger, vil være magen til den, som findes på Jens Otto Kraghs Plads.

Kørsel helt hen til ejendommene på Provstegade vil være begrænset i perioder fortæller Vandmiljø Randers, men forbipasserende vil under hele graveperioden kunne gå forbi. Provstegade forventes færdig allerede i slutningen af oktober, og bliver derfor færdig før Burschesgade.

Provstegade Nedslag 1.0 1.0

Markering af arbejder i Provstegade.

Burchesgade Udsnit 1.0

Tegning af arbejdet i Burschesgade.