IMG 3937 Rettet

Sammen med lokale fagfolk fra entreprenørfirmaet VAM A/S og Roeds Planteskole og Havecenter gav Vandmiljø Randers interesserede mulighed for at høre mere om regnvandsløsningerne: faskine og regnvandsbed. Og vejret kunne ikke have været bedre til et åben-hytte-arrangement om netop regnvandsløsninger.

Sommerregnen siler stille ned, mens vi fortæller om regnvandsløsninger og fremviser REGNhyttens regnvandsbede og modeller. Det bliver da ikke bedre

Flere slog et smut forbi arrangementet. Og det var tydeligt, at mange af de fremmødte stod overfor snart at skulle separatkloakere på egen grund. Der blev derfor skrevet mange noter ned, mens vejformand, Jens Pedersen, fra entreprenørfirmaet VAM A/S fortalte om faskiner.

Som boligejer må man meget selv, det er faktisk kun, hvis der skal ske en til- eller afkobling af kloaksystemet, at en autoriseret kloakmester skal ind over. Inden man går i gang, skal man undersøge jordens evne til at nedsive vha. af en infiltrationstest. Ud fra denne test dimensionerer man faskinen og søger tilladelse til at etablere sit nedsivningsanlæg ved kommunen. Leret jord kræver større anlæg og er derfor dyrere end anlæg af faskine i grus og sand

Sammen med information om regnvandsbede og en gennemgang af Vandmiljø Randers’ egne regnvandsbede ved REGNhytten stod gartner, Leon Kjerrumgaard Lynnerup, fra Roeds Planteskole og Havecenter klar med en række egnede planter til regnvandsbede. Flere skrev planternes navne ned og blev overrasket over Leons råd om planter til regnvandsbedet.

Det, jeg har svaret mest på i dag, er, at planter, der egner sig bedst til et regnvandsbed, ikke er planter, der tåler meget fugt og væde. Derimod er det planter, der tåler tørke, men som også kan klare at blive oversvømmet – stå midlertidigt med rødderne i vand. Et regnvandsbed har nedsivende effekt, så regnen væder ikke jorden langvarigt, derfor skal planterne faktisk være mere robuste og kunne lide at jorden tørre ud

De besøgende brugte god tid på at kigge og spørge til regnvandsbedene og modellerne af faskiner på REGNhyttens udeareal. En gruppe have taget opstilling rundt om kommunikationsmedarbejder Hanne Hansen ved et af REGNhyttens regnvandsbede.

Vores regnvandsbede er anlagt forskelligt og giver et billede af, at mulighederne er mange. Vi har lige set, hvordan et regnvandsbed kan være med spiselige planter og ret fladt. Dette bed får regnvand fra en hel tagside og er mere grydeformet. En lang rende leder regnvandet ud i bedet. Med en stille sommerregn som i dag løber regnvandet faktisk ikke ud i bedet, men opmagasinerer sig i renden for da at fordampe. Dette regnvandsbed er lavet til at rumme skybrud, hvorfor regnen i dag ikke er kraftig nok

Arrangementet om regnvandsbede og faskiner var Vandmiljø Randers’ første åben-hytte-arrangement i år.

Vi er meget tilfredse med arrangementet. Alle fremmødte kom med spørgsmål og aktuelle problemstillinger – og det er vores opfattelse, at alle er kommet herfra med enten svar eller viden om, hvor de kan få eller finde svar

Næste åben-hytte-arrangement om regnvandsløsninger er den 24. august, hvor pladsen ude foran REGNhytten fyldes med telte og endnu flere specialister, der kan give svar på, hvordan man kan anvende og genbruge regnvand på egen grund.

Leon Giver Gode Råd Om Plantevalg Til Regnvandsbede 300Dpi

Leon giver gode råd om plantevalg til regnvandsbede.

Jens Fortæller Om Faskiner 300Dpi

Jens fortæller om faskiner.

Hanne Fortæller Om Kvaliteterne Ved Et Regnvandsbed 300Dpi

Hanne fortæller om kvaliteterne ved et regnvandsbed.

Hanne Fortæller Om Regnhyttens Regnvandsbede 300Dpi

Hanne fortæller om REGNhyttens regnvandsbede,