Job Projektleder Vandmiljoeranders Dec2022 16.9

Vi søger 2 projektledere

Har du erfaring med spildevandsprojekter? Kunne du tænke dig at arbejde med projektledelse, projektering af separatkloakeringsprojekter, renovering af kloaksystemet og udarbejdelse af klimatilpasningsløsninger? Ønsker du at arbejde med projekter på tværs i Vandmiljø Randers med fokus på at sikre det gode følgeskab til både interne og eksterne interessenter? Vil du være med til at sætte dagsordenen for, hvordan vi som vandselskab klimatilpasser med fokus på bæredygtighed og merværdi for borgerne? Og har du en relevant ingeniørmæssig baggrund fra forsynings- og rådgivningsbranchen – ja, så er det blandt andet dig, vi søger.

 

Vi står - som sagt - i Vandmiljø Randers lige nu overfor flere større og mindre klimatilpasnings- og anlægsprojekter, der kræver en erfaren projektleder, som kan skabe relationer og samarbejde med vores mange interessenter, og en projektingeniør der har fingeren på pulsen i forhold til at projektere fremtidens klima- og afløbsprojekter.

Randers er en by i rivende udvikling, og det medfører øget aktivitet på alle niveauer. Byudviklingen sker i tæt samspil med Randers Kommune omkring klimatilpasning af byen, hvor der bl.a. skal etableres et klimabånd til beskyttelse af Randers by imod oversvømmelser fra stormflod. For at kunne realisere Flodbyen Randers er det nødvendigt, at vi i Vandmiljø Randers styrker vores Plan & projekt-afdeling.

Det kræver jobbet af dig

Der er altså flere muligheder for ansættelse, da vi har plads til både en projektleder og en projektingeniør i Plan & projekt-afdelingen. Hvilken stilling, der er bedst egnet til dig, vil afhænge af kompetencer, profil og erfaring. Vigtigst for os er, at du interesserer dig for og har erfaring med:

  • Større komplekse anlægsprojekter
  • Projektering af separatkloakeringsprojekter og udbud
  • Løsninger med lokal afledning og håndtering af regnvand
  • Projektering af klimatilpassede løsninger
  • Input til investeringsplaner
  • Projektering og udbud af større og mindre byggemodningsprojekter

Hvis du vil vide mere om vores projekter, kan du finde info på vores side: Viden om

Du bliver en del af Plan & projekt

I afdelingen Plan & projekt er vi 15 medarbejdere med vidt forskellige faglige baggrunde bl.a. ingeniører, arkitekter, projektassistenter m.fl. Sammen skaber vi de bedste løsninger, der gør en forskel for folkesundheden og vandmiljøet, og som sikrer samfundets værdier gennem klimatilpasning.

I Vandmiljø Randers har vi en målsætning om at projektere de fleste projekter selv. Derfor har vi i teamet flere specialister fx hydraulikere og pumpeeksperter, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med på projekterne.

Hos Vandmiljø Randers bliver du introduceret til et vandselskab, hvor vi har veludviklede standarder, som gør arbejdet i hverdagen lettere. Du vil blive en del af en afdeling, som er i udvikling, og hvor der er fokus på samarbejdet både internt i Vandmiljø Randers, men også med vores samarbejdspartnere. Du vil opleve, at udvikling på tværs i selskabet er vigtig, og du kommer til at arbejde tæt sammen med kolleger fra hele organisationen.

Hos os skal hver dag være en god arbejdsdag

I Vandmiljø Randers får du en arbejdsplads, som går forrest indenfor klimatilpasning. Det er nødvendigt, da Randers er en af Danmarks største flodbyer, hvilket giver nogle særlige muligheder og udfordringer for os som vandselskab. Det får du mulighed for at være med til at sætte dit præg på.

Du vil indgå i forskellige projektteams enten som projektleder eller som projekteringsingeniør afhængigt af din baggrund og de enkelte projekter. Du vil få ansvar for ledelse og projektering af egne projekter. I projekterne får du mulighed for at agere selvstændigt i samspil med forskellige parter eksternt som internt, og du får mulighed for at sikre fremdrift i projekteringsforløbene.

Du bliver en del af en visionær forsyning, som arbejder for, at selskabets ressourcer giver størst mulig værdiskabelse indenfor selskabets forretningsområde fx ved at omdanne restproduktet slam og organisk affald til nye produkter i form af grøn energi.

Hos Vandmiljø Randers får du en arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, sætter holdånd i højsædet med respekt for hinandens faglighed og opgaver. Hver arbejdsdag skal være en god arbejdsdag. Du vil derfor opleve at komme til en arbejdsplads, hvor der er god stemning, rare kollegaer og sund social kultur, og hvor trivsel er et nøgleord for ledelsen.

Skynd dig at søge

Skriv en kort ansøgning, og send den sammen med dit CV via linket snarest muligt, men senest d. 30. januar 2023. Vi screener for kandidater løbende, og vi lukker for ansøgningen, når vi har fundet de rette kandidater.

Har du spørgsmål til de 2 mulige stillinger, er du velkommen til at kontakte chef for Plan & projekt, Lone Gyldenløve Larson, på telefon 3841 1226 eller mail lola@vmr.dk.

Vandmiljø Randers er sat i verden for at håndtere regn- og spildevand, klimasikre kundernes og de fælles værdier, levere rent drikkevand og bidrage til et godt vandmiljø i Randers Kommune. Som ambitiøs og fremsynet forsyning skaber vi resultater i det krydsfelt, hvor forretning og samfundsansvar går op i en højere enhed. Det gør vi ved konstant at blive dygtigere til at løse vores opgave og ved at bidrage til lokalområdet med solide investeringer, job og vækst. Vandmiljø Randers renser årligt 10 mio. m3 spildevand og distribuerer rent drikkevand til ca. 2.400 kunder. 60 dygtige medarbejdere løfter opgaven med stort engagement.