Drikkevand Glas Og Kande

Vandmiljø Randers er en professionel og visionær vandforsyning, og vi søger en kollega, der er klar til at tage os skridtet videre i en branche, der er i rivende udvikling. Den rette profil får stor indflydelse på at forme vandforsyningens fremtid, på investeringer og på daglig drift.

Med direkte reference til afdelingschefen for Vand & projekt bliver du nøgleperson på vandforsyningsområdet i Vandmiljø Randers og skal bidrage til udvikling af Vandmiljø Randers’ strategi, udarbejde investeringsplaner samt identificere og realisere effektiviseringspotentialer. Opgaver omkring grundvandsbeskyttelse igennem Vandmiljø Randers’ formandskab i Vandplanudvalget i Randers Kommune, er en anden af dine vigtige opgaver. Her vil du bl.a. i dialog med de enkelte vandværksbestyrelser forberede materiale til foreningens bestyrelse, forestå forhandlinger med lodsejere og indgåelse af aftaler.

Ud over de mere strategiske og administrative opgaver, får du ansvaret for ledelse og gennemførelse af de interne anlægsprojekter på vand, og du bliver tovholder på det samlede anlægsbudget. Derudover skal du gennemføre samarbejdsprojekter med andre vandforsyninger, herunder have løbende dialog med nabovandværker omkring vandkvalitet, fremtidsplaner, forsyningssikkerhed mv. Du skal have fingeren på pulsen ved at følge udviklingen på vandforsyningsområdet og aktivt varetage selskabets interesser. Det omfatter også at være Vandmiljø Randers’ repræsentant i forskellige arbejdsgrupper og netværk.

Derudover står du for følgende:

  • Overvåge vandkvaliteten – både iht. prøvetagningsprogram og selskabets egenkontrol
  • Udarbejde renoveringsplaner igennem Asset Management
  • Føre tilsyn på selskabets vandværker og har ansvar for løbende opfølgning med de kolleger, der varetager driften af vandværkerne
  • Administrere vandforsyningens ledelsessystem, risikovurderinger, indvindingstilladelser og beredskabsplan.
  • Samarbejde med vores kommunikationsafdeling og skoletjeneste om at udbrede viden om vand.

Du er ingeniør eller tilsvarende og har stor erfaring med arbejde inden for vandforsyningsområdet. Du har betydelig projektledererfaring, og er en person, der tager ansvar for opgaven og løfter den på egen hånd. Selvledelse, strategisk forståelse og proaktivitet er nøgleord. Du er forretningsorienteret og omkostningsbevidst i forvaltningen af budgettet. Internt i Vandmiljø Randers vil du få støtte af en række kompetente kollegaer indenfor daglig drift, kommunikation, udbud, forbrugsafregning, økonomi, ledningsregistrering mv.

Personligt er du kendt for at være god til at skabe relationer, både internt og eksternt. Du bliver vores repræsentant i dialogen med andre vandværker, og da opgaverne for Vandplanudvalget bl.a. omfatter forhandling med lodsejere og vandværksbestyrelser, skal du kunne udvise sikkerhed og agere med respekt for menneskers forskellighed gennem evnen til at tale i øjenhøjde. Du skal have fokus på ressourceallokering, deadlines og kvalitet, når du driver dine anlægsprojekter, og du ønsker hele tiden at hæve det faglige niveau.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i en virksomhed med flad struktur, hvor der er stor frihed til at sætte dit eget præg på stillingen, og dermed være med til at sikre Vandmiljø Randers’ fremgang inden for området. Du får stor berøringsflade såvel internt som eksternt. Ansættelsesvilkår forhandles på et konkurrencedygtigt niveau. Du kan se frem til en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, en god pensionsordning og tilbud om sundhedsforsikring. Og ikke mindst får du en flok glade, hjælpsomme og engagerede kolleger.

Vil du være en del af det engagerede hold, og kan du bidrage til Vandmiljø Randers’ fortsatte udvikling, så send din ansøgning med det samme. Du er velkommen til at ringe til afdelingschefen for Vand & projekt, Ole Quorning på mobil 30730826, hvis du har spørgsmål til stillingen. Der afholdes samtaler løbende.

Om Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers er sat i verden for at håndtere regn- og spildevand, klimasikre kundernes og de fælles værdier, levere rent drikkevand og bidrage til et godt vandmiljø i Randers Kommune. Som ambitiøs og fremsynet forsyning skaber vi resultater i det krydsfelt, hvor forretning og samfundsansvar går op i en højere enhed. Det gør vi ved konstant at blive dygtigere til at løse vores opgave og ved at bidrage til lokalområdet med solide investeringer, jobs og vækst. Vandmiljø Randers renser årligt 10 mio. m3 spildevand og distribuerer rent drikkevand til ca. 2.400 kunder. 63 dygtige medarbejdere løfter opgaven med stort engagement.