Udsigten ud over Randers fra Randers Centralrenseanlæg

Udsigten ud over Randers fra Randers Centralrenseanlæg

Procesteamet på renseanlægget i Randers har ansvaret for den daglige drift af renseanlægget. Teamet består af 6 personer, heraf 2 laboranter, der primært har deres daglige gang i laboratoriet. Den ene af vores dygtige medarbejdere i laboratoriet går på efterløn efter mange år i jobbet, og vi søger en dygtig og dedikeret laborant til at fylde pladsen efter hende i en stilling på 32-37 timer.


Hverdagen på renseanlægget og i laboratoriet byder på mange typer opgaver. Overordnet set handler det om at sørge for, at proceskvaliteten af det rensede vand, som vi udleder til Randers Fjord, opfylder myndighedskravene, og dit arbejde på laboratoriet - såvel som ude på renseanlægget - er et vigtigt omdrejningspunkt.


Kort sagt har laboratoriet opgaven fra prøveudtagning, over analyse, og til den efterfølgende proces, hvor laboratoriet er med til at tage vigtige beslutninger i forhold til de følgende handlinger på baggrund af testresultaterne.


Dine faste arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Daglig drift af laboratoriet
 • Mikroskopering af slamflokke
 • Præstationsprøvning
 • Udførelse af analyser baseret på testkit
 • Vurdering af testresultater og opfølgende handlinger
 • Rensning, kontrol og kalibrering af måleudstyr
 • Håndtering af prøver til eksternt laboratorium
 • Procesoptimering, økonomisk optimering og fejlsøgning.


Det meste af din tid tilbringer du i laboratoriet, hvor der primært analyseres for kulstof, kvælstof, fosfor og tørstof m.m.

 

Samarbejde og fleksibilitet i højsædet

Du bliver en del af et team, hvorfor samarbejdsevner, humor, stor fleksibilitet og en positiv indstilling til nye opgaver, og ikke mindst det at tage et fælles ansvar seriøst, er vigtige personlige egenskaber. Du er selvigangsættende og har evnen til at planlægge din egen arbejdsdag, så du får mest muligt ud af den.


Selv om pipetten, stinkskabet og vægten nok er de vigtigste værktøjer i jobbet, er IT også en væsentlig del af din dagligdag. Processen overvåges med online-målere i et Scada-system på din PC.


At overvåge at processen opfører sig rigtigt, kan du naturligvis først, når du har lært vores anlæg samt de kemiske og biologiske processer at kende, og dermed lærer du fx at se, hvornår et ilt-setpunkt skal justeres for at bringe processen i balance.


Herudover forventer vi, at du:

 • er uddannet laborant eller tilsvarende
 • har praktisk kendskab til laboratoriearbejde og kan dit håndværk
 • taler, læser og skriver dansk – det er vigtigt af hensyn til sikkerheden på et renseanlæg
 • har kørekort B
 • er vant til at bruge IT i arbejdsprocesser
 • er på brugerniveau i Microsoft Office-pakken.

Erfaring med spildevand er ikke et krav. Vi skal nok lære dig det, der er nødvendigt at vide. Det vigtigste er, at din lyst til at lære og yde en god indsats er intakt.

 

Vi tilbyder

Hvis du kan byde ind med ovenstående, tilbyder vi til gengæld et 32-37 timers job med råderum og ansvar for eget arbejde, en stribe gode og humoristiske kolleger, en afvekslende og til tider uforudsigelig hverdag, og et røgfrit arbejdsmiljø.


Der aflønnes efter gældende overenskomst mellem KL og HK.


Tiltrædelse

Vores nye kollega skal tiltræde den 1. juni 2020.


Ansøgning

Er du interesseret, så send et CV og en ansøgning til Vandmiljø Randers via vores hjemmeside senest den 14. april 2020. Du skal blot trykke på "Søg stillingen" her på siden.

 
Yderligere information

For yderligere information om jobbet kan du kontakte produktionschef, Michael Sønder Jensen, på fx telefon 3073 0824.