Forbrugervalg 2021 Coverbillede

Forbrugervalg 2021

Forbrugervalg 2021

Valgresultatet

Valget er slut, og du kan på siden: Strategi og ledelse se, hvem der indtræder som forbrugerrepræsentant.

Valgregulativ

Valgregulativet er langt, så det har fået sin egen side: Valgregulativ.

Bestyrelsens opbygning og arbejde

Vandmiljø Randers' bestyrelse består samlet på 8 medlemmer:

 • 4 vælges af vores ejer, Randers Kommune.
 • 1 udpeges af Erhverv Randers
 • 2 vælges af Vandmiljø Randers' medarbejdere
 • 1 vælges af dig som kunde/forbruger.

Du kan se den nuværende bestyrelse på vores side: Strategi og ledelse.

Som i alle andre aktieselskaber varetager vores bestyrelse den overordnede og strategiske ledelse. Den daglige ledelse varetages af direktør, Peter Christensen.

Som forbrugervalgt skal du:

 • varetage selskabets interesse.
 • forvente deltagelse i godt 6 ordinære bestyrelsesmøder om året + forberedelsestid. Samt deltagelse til 1 generalforsamling om året + forberedelsestid.
 • dække perioden over 4 år fra 2022 - 2025
 • vide, at du det første år introduceres for bestyrelsesarbejdet samt strategiarbejde.
 • honoreres som de øvrige medlemmer med 25.000 kr.
 • vide, at du er omfattet af Selskabsloven.
 • vide, at du er dækket af vores Bestyrelsesansvarsforsikring.

Vigtige datoer

1. september - 1. oktober: Opstilling af kandidater. I denne periode kan alle myndige interesserede stille op til vores forbrugervalg.

12. oktober: Offentliggørelse af kandidaterne. Fra denne dato kan du se, hvem du kan stemme på.

18. oktober - 24. november: Valgperioden. I denne periode kan du stemme elektronisk eller ved fysisk fremmøde. Det er også perioden for rekvirering af digitalt ID/stemmekode. 

OBS: Rekvirering af digitalt ID/stemmekode lukker den 22. november kl. 23:59.

2. december: Seneste offentliggørelse af valgresultatet. Vi fortæller, hvem der indtræder som forbrugerrepræsentant i vores bestyrelse samt 1. og 2. suppleant.

2. - 10. december: Klagefrist. Du kan i denne periode klage over valget, processen m.m.

3. januar 2022: Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Den forbrugervalgte indtræder helt officielt i vores bestyrelse.

Om kandidaterne

Vi offentliggør kandidaterne den 12. oktober 2021 via vores valgportal: Stemonline.dk/vmr (linket åbner i en ny side). Da valget er afsluttet, finder du ikke længere kandidatbeskrivelser.

Hvem kan stemme på kandidaterne?

Det er husstanden, der stemmer, så er der flere i husstanden, der er myndige og dermed stemmeberettigede, skal husstanden være enige om kandidaten. Der kan ikke afgives flere stemmer. 

Du kan læse i vores valgregulativ, hvordan definitionen er for både ejere og lejere. Gå til vores side: Valgregulativ. Kig under punkt 4. Forbrugerstatus og valgret.

Sådan stemmer du

Valget er afsluttet, så information herunder er historisk.

Det eneste, du skal bruge for at stemme, er dit NemID.

NemID: De fleste stemmeberettigede (men ikke alle), kan logge ind med
NemID. Det er ligeledes muligt at logge ind med NemID og stemme på
vegne af en virksomhed, såfremt du er tegningsberettiget i CVR-registeret.

Det er dog ikke alle, der har NemID fx hvis du:

 • er fritaget for NemID
 • har et sommerhus i Randers Kommune, men har bopæl udenfor kommunen
 • har virksomhedsafdeling i Randers, men som har hovedsæde i en anden kommune.

I disse situationer skal du bestille en stemmekode.

Stemmekode: Hvis du ikke kan logge ind med NemID, kan du bestille en
stemmekode. Det er muligt for alle at bestille en stemmekode. Sidste frist
for at bestille en stemmekode er 22. november 2021 kl. 23:59.

Da rekvirering af stemmekoder skal håndteres manuelt, så kan der gå op til 2 arbejdsdage, førend stemmekoden lander i din mailindbakke. Når du har modtaget stemmekoden, skal du klikke på knappen ”Stemmekode” inde på afstemningssiden.

Du kan afgive din stemme fra d. 18. oktober og frem til den 24. november. Du kan kun afgive én stemme. Gå til valgportalen: stemonline.dk/vmr (linket åbner i et nyt vindue)

Efter login (uanset metode) får du vist, at adressen har 1 stemme.
Du trykker herefter "Start afstemning" og får vist kandidatoversigten. Du klikker
på den kandidat, du ønsker, skal have din stemme i vores forbrugervalg. Du kan se et flueben ud for kandidaten. Du skal nu trykke på knappen "Afgiv Stemme", og det var så det.

Det digitale valg slutter den 24.november, og vi offentliggør den 2. december valgresultatet her på siden.

Vil du have hjælp til at stemme

For personer uden digital adgang kan man komme fysisk på Tørvebryggen 12, 8900 Randers C og afgive sin stemme.

Husk at medbringe billedlegitimation fx pas/kørekort eller udskrift fra Erhvervsstyrelsen samt en regning fra os.

Du henvender dig i vores reception inden for vores åbningstid. Tjek vores åbningstider på vores side: Åbningstider og lukkedage.

Hvem kan stille op som kandidat?

Alle myndige personer (18 år) kan stille op som kandidat til forbrugervalget - også selvom du ikke er vand- eller spildevandskunde ved os.

For at stille op som kandidat skal du have erklæring fra mindst 10 fysiske, myndige og stemmeberettigede (18 år) stillere. Opfylder én eller flere af dine stillere ikke kravet, vil de blive erklæret ugyldige. 

Du kan sende en mail (der er tekst-eksempel i vores valgsystem, Stemonline) til de 10 eller flere stillere, som, du ønsker/har aftalt med, gerne vil være stiller for dig.

Har dine stillere ikke mulighed for at benytte valgsystemet, kan du rekvirere en fysisk stillerliste ved at skrive til/bede om at få tilsendt stillerliste via valg@vmr.dk. Vi tjekker denne mailadresse én gang dagligt på hverdage.

Sådan melder du dit kandidatur

Valget er afsluttet, og information herunder er historisk.

Via vores digitale valgsystem Stemonline, opretter du dig som kandidat. Du gør det ved at oprette dig som bruger på Stemonline. 

Registrer dig som bruger og derved som kandidat

Dette step sker inden du kommer ind i systemet. Her beder vi dig om at oplyse navn, mail og at vælge en personlig adgangskode. Vi anbefaler, at du benytter specialtegn, store og små bogstaver, tal og har en længde på 12 tegn.

Der er i alt 6 steps du skal igennem for at registrere dig som kandidat.

1. Validér din mailadresse

Valideringen sikrer, at vi har den korrekte mail, så information kommer til dig som kandidat.

2. Kontaktoplysninger 

Af disse gængse oplysninger er det blot dit navn, som vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og stemmesedlerne. De øvrige oplysninger er kun synlige for os i Vandmiljø Randers. 

3. Billede

Du vælger selv dit billede og kan i systemet beskære det, så du står knivskarp. Billedet vises i 150x150 pixel. Billedet skal have et dpi på minimum 72. Bliver ovenstående for teknisk, så prøv dig frem.

4. Beskrivelse

Her fortæller du på max 400 tegn, hvem du er, hvorfor du stiller op som kandidat og dine mærkesager. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan bruge punktopstilling, farver, understregninger eller nogen form for tekstformatering. Dette er et rent tekstfelt, og denne tekst vil stå på stemmesedlen ud for dit navn og billede. Det er muligt at linke til en hjemmeside, LinkedIn-profil m.m., hvis du ønsker med flere ord at fortælle, hvad du står for og vil arbejde for.

5. Stillere

På dette felt kan du læse mere om, hvordan du kan indhente stillere. Indhentningen af stillere sker ved, at du sender en mail til de personer, du ønsker som stillere for dig. Mailen til dine stillere skal indeholde et link samt en kandidatkode. I Stemonline finder du under dette felt et eksempel på en mail med både link og kandidatkode, som du blot kan kopiere ind i den mail, som du ønsker at sende til dine stillere.

Når de personer, du har anmodet om at være stiller for dig, ønsker at registrere sig, skal de logge ind med NemID. Herefter skal de taste deres CPR-nummer og give samtykke til, at vi benytter disse oplysninger til validering gennem NemID og CPR-registeret. Herefter kan de indtaste din kandidatkode som de modtog med e-mailen fra dig. Nu skal de blot trykke opret, og de er nu oprettet som stiller for dig og afventer vores godkendelse.

Det er også under dette felt Stillere, du kan følge med i, hvilke stillere der registrerer sig som stiller for dig - altså om du har nok stillere til at blive godkendt som kandidat. 

Du skal minimum op på 10 stillere. Der er ikke krav om at have flere stillere - men vi anbefaler, at du har flere stillere, da stillere kan erklæres ugyldige, og du derved ikke godkendes som kandidat. Vi forsøger løbende at evaluere dine stilleres gyldighed, så du som kandidat ikke går i uvidenhed om dette. Denne service kan vi dog kun yde, hvis dine stillere registrerer sig i god tid.  

6. Indsend ansøgning

Når du har udfyldt alle felter og indhentet det nødvendige antal stillere, kan du som kandidat godkende og indsende din ansøgning. Selvom du ikke har indsendt din kandidatansøgning, kan vi bagom se, hvad du mangler at oplyse samt om dine stillere evt. er ugyldige. Tag kontakt til os, hvis du ønsker en afklaring – gerne via valg@vmr.dk.

Har du stillere, som ikke har digital adgang eller er meget svage til IT, er det op til dig som kandidat at hjælpe dem. Du kan bede om at få en fysisk stillerliste fra os (send ønsket om en stillerliste til valg@vmr.dk), men det kræver en del arbejde at udfylde og ikke mindst at indsende en udfyldt stillerliste til os. Du skal nemlig sammen med stillerlisten sende print af sygesikringskort eller udskrift fra Erhvervsstyrelsen. Og dette skal sendes til os via en sikker forbindelse (grundet indholdet af persondata), som du finder på siden: Send sikker mail.

Krav til stillere

En stiller kan ikke være stiller for mere end én kandidat.

En stiller kan ikke tilhøre kandidatens husstand.

En stiller skal være myndig (minimum 18 år).

Kandidaten kan ikke være stiller for sig selv.

En stiller skal enten eje eller leje en ejendom, der fysisk er tilsluttet drikkevandsforsyningen, kloaknettet eller er en del af tømningsordningen, og derved modtage opkrævning for ydelsen. 

Læs definitionen på en stiller (stemmeberettiget) i vores valgregulativ på siden: Valgregulativ.

Vi passer godt på dine data. Læs vores persondatapolitik.

Pressemeddelelser

Vi vil løbende under Forbrugervalget udsende pressemeddelelser til lokale medier. Du kan her finde dem, som vi har sendt.

Få indflydelses og træf beslutninger i Vandmiljø Randers (01.09.2021)

5 kandidater på Forbrugervalgets stemmeseddel (14.10.2021)

Vandmiljø Randers får ny forbrugerrepræsentant (30.11.2021)