Vandmaaler Privat

Jeg har ikke elektronisk vandmåler

Er din ejendom tilsluttet et offentligt eller privat, alment vandværk, eller har du privat brønd med opsat vandmåler, skal du aflæse dit forbrug inden den 31. december, og senest indberette din aflæsning den 6. januar 2021. Du kan, hvis du ønsker det, indberette din aflæsning fra den dag, du modtager aflæsningskortet. Aflæsningen skal dog være os i hænde senest den 6. januar 2021.

Du kan enten indtaste din aflæsning via Min Forsyning eller via vores digitale aflæsningsløsning.

Aflæsningskortene udsendes den 3. december 2020.


Jeg har ikke fået aflæsningskort, og/eller jeg har elektronisk vandmåler

For ejendomme, der ikke får tilsendt aflæsningskort fra Vandmiljø Randers, bliver aflæsningen foretaget af det vandværk, ejendommen er tilsluttet, eller der bliver opkrævet et fast forbrug på 170 m3 pr. år.

I uge 2 aflæser vi de elektroniske vandmålere hos alle vores vandkunder (med undtagelse af Tvede Vandværk samt de få kunder, der endnu ikke har fået opsat elektroniske vandmålere). Har du elektronisk vandmåler, skal du derfor ikke selv indberette en aflæsning - det gør vi som en service for dig. Kan vi se, at forbruget på din adresse er steget væsentligt, kontakter vi selvfølgelig dig som ejer af adressen – det kan nemlig indikere, at der er et brud på vandinstallationerne på ejendommen.

Du behøver ikke at være hjemme, da vi kan aflæse uden at skulle ind i huset. Ved enkelte tilfælde vil det kræve, at vi går lidt ind på grunden for at fange signalet - men vi skal aldrig ind i din bolig.

 

OBS: Jeg har en bimåler

Har du som erhvervsdrivende en bimåler, skal du som ejer sørge for at indberette aflæsningen til Vandmiljø Randers. Du kan ikke gøre det gennem dit eget vandværk.

 

Jeg har modtaget en rykker for min manglende aflæsning

Har du som kunde glemt at indberette din årsaflæsning inden den 6. januar 2021, vil du modtage en rykker. Rykkeren kommer med et gebyr på 125 kr. inkl. moms, der lægges på din årsafregning. På din rykker finder du den nye tidsfrist for indberetning af aflæsning - som er den 20. januar 2021. 

Vi har den 11. januar 2021 udsendt rykkere til de kunder, der ikke nåede at indberette årsaflæsningen til tiden.

 

Jeg er i tvivl om, hvem jeg får vand fra

Er du i tvivl om, hvem du får vand fra, kan du på Randers Kommunes hjemmeside nemt tjekke det: Find dit vandværk (åbner i et nyt vindue)

 

Hold øje med dit vandforbrug året rundt

Vi anbefaler, at du holder øje med dit vandforbrug hen over året netop for at spotte lækage og derved undgå at smide penge direkte i afløbet. Det er muligt at lave dine egne aflæsninger på Min Forsyning. Her kan du samle aflæsningerne og sammenligne forbruget år for år.


Afvigelser

Hvis du mener, at dit forbrug i 2021 kommer til at afvige væsentligt fra vandforbruget i 2020, kan du efter, at du har indtastet din aflæsning, kontakte os for at få rettet aconto-opkrævningen for 2021.