1. Forside
  2. Vand
  3. Rørskade

Rørskade

 

En rørskade kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet dele af udgiften. Der skal være tale om læk fra en skjult installation, og der skal være tale om en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen.

Betingelserne i  ansøgningen skal alle være opfyldte og kunne dokumenteres, for at du kan få refusion. Du kan selv udfylde ansøgningen og få den attesteret af den VVS-installatør, der har repareret skaden. Derefter skal ansøgningen sendes til os.

Det er Vandmiljø Randers A/S, der behandler ansøgningen.

Hvis du er vandkunde ved ét af vores tre vandværker

Som vandkunde ved Vandmiljø Randers' vandforsyning får du vand fra enten Fårup Vandværk, Mejlby Vandværk, Stevnstrup Vestre Vandværk eller fra forsyningsområderne Læsten (Sønderbæk Vandværk) og Dyrby (Gassum Vandværk).

Den refusion, du kan søge om, er:

Refusion af vandafledningsbidrag til kloak

Refusion af statsafgift for ledningsført vand

Hvis vi godkender ansøgningen om refusion af statsafgift for ledningsført vand, trækker vi det refunderede beløb fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3. Hvis du har ejet boligen i mindre end 3 år, laver vi en forholdsmæssig beregning af det gennemsnitlige vandforbrug.

Godkender vi ansøgningen om refusion af vandafledningsbrag til kloak, skal du huske, at du har en selvrisiko på 50 m³, der tillægges det gennemsnitlige vandforbrug i beregningen af vandafledningsafgiften.

Hvis du er kunde i tømningsordningen og får tømt bundfældningstanke af Vandmiljø Randers

Som kunde i tømningsordningen har du mulighed for at søge:

Refusion af statsafgift for spildevand

Hvis du er tilsluttet det offentlige kloaksystem og betaler vandafledningsbidrag

Den refusion, du kan søge om, er:

Refusion af vandafledningsbidrag

Godkender vi ansøgningen om refusion af vandafledningsbrag til kloak, skal du huske, at du har en selvrisiko på 50 m³, der tillægges det gennemsnitlige vandforbrug i beregning af vandafledningsafgiften. 

Hvis du ikke får vand fra ét af Vandmiljø Randers' vandværker eller har egen privat vandforsyning

Kontakt dit lokale vandværk, før du gør mere. Du kan finde vandværkets navn ved at kigge på din seneste vandregning eller Randers Kommunes hjemmeside. Som vandkunde hos andre vandselskaber eller din egen private vandforsyning har du ved skjult rørskade mulighed for at søge:

Refusion af statsafgift for spildevand

Hold øje året rundt

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyre. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned, uanset om du er ejer eller lejer af ejendommen. Du kan benytte skemaet på Min Forsyning, hvis du får din regning fra Vandmiljø Randers.

Sidst opdateret 24-10-2017

Download regulativ