1. Forside
  2. Vand
  3. Tilslutning til vandforsyningen

Tilslutning til vandforsyningen

 

På denne side kan du få information om tilslutning, ændring og afbrydelse af vandforsyningen og finde det skema, du skal bruge, når du søger om tilslutning til vandforsyning eller ændring i eksisterende tilkoblinger.

Når du skal tilsluttes vandforsyningen eller ændre i en eksisterende tilslutning, er der en række krav og regler, som du skal overholde for at sikre, at der ikke opstår skader på bygninger eller vandspild på et senere tidspunkt. Derudover skal du søge hos Vandmiljø Randers om: 

  • Tilslutning til vandforsyningen
  • Etablering af vandmåler
  • Afbrydelse af vandtilslutning
  • Etablering af byggevand

Ansøgningen skal være godkendt, inden du går i gang med arbejdet.

Hent ansøgningen her.

Der gælder særlige regler for etablering af vand på byggepladser. Læs vejledningen grundigt, inden du går i gang. Du finder den som et bilag i selve ansøgningen.

Du skal sende dit udfyldte ansøgningsskema til fas@vmr.dk eller til den adresse, der står på ansøgningen. Vi sender derefter tilladelsen til VVS‐installatøren.

Etablerer du sprinkleranlæg eller et parallelsystem til fx anvendelse af regnvand, skal du informere Vandmiljø Randers på fas@vmr.dk.

Sagsbehandling
Det er en god idé, at du sender ansøgningen så tidligt som muligt. Tilladelsen gælder et år. Når arbejdet er afsluttet, skal VVS-installatøren sende en færdigmelding til Vandmiljø Randers.

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte os på fas@vmr.dk eller telefon 3841 1212. 

Sidst opdateret 23-10-2017

Download regulativ