1. Forside
  2. Vand
  3. Stevnstrup Vestre Vandværk
  4. Ny vandledning - Grensten til Helstrup
  5. Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Til informationsmødet den 4. februar i Helstrup forsamlingshus var det muligt at stille spørgsmål om den nye vandledning fra Grensten til Helstrup.

Er vandet fra Grensten filtreret?

Ja, vandet fra Grensten, der kommer fra Stevnstrup Vestre Vandværk, er iltet og filtreret. Det vil sige, at jern og mangan er fjernet.

Har Stevnstrup Vestre Vandværk og vandledningerne kapacitet til, at vi alle kobles på?

Ja, Stevnstrup Vestre Vandværk kan sagtens distribuere vand til Helstrup.

Hvad er dimensionen på den nye vandledning fra Grensten til Helstrup?

Ø110 mm

Kan I garantere, at vi ikke står uden vand igen?

Situationen bliver anderledes med den nye vandledning. Ledningen fra Grensten har ingen kapacitetsproblemer. Grensten og Helstrup bliver forsynet fra vandværkets højtrykszone, som er en separat udpumpningszone i vandværket - kun til forsyning af Grensten og Helstrup.

Det vandsøljetryk, vi lægger i ledningen, på ca. 6,5 bar sikrer, at alle kan få vand.

Vi kan ikke garantere, at vandværket kan levere vand 100% af tiden – det er simpelthen ikke teknisk muligt. Så har du som kunde særlige behov, der gør, at du ikke kan klare, at der mangler vand i korte perioder (fx ved ledningsbrud eller planlagte lukninger for at vedligeholde systemet), skal du selv finde en løsning på vandmanglen. Det er ikke vandforsyningens opgave.

Er vandkvaliteten bedre?

Ja. Vandet fra Stevnstrup Vestre Vandværk indeholder ikke nitrat og klorid i samme mængder som vandet fra Helstrup Vandværk. Desuden filtrerer vi vandet, inden det bliver distribueret ud til kunderne.

Så der er ingen salt i vandet – ligesom vandet fra Helstrup Vandværk?

Nej der er ikke salt (klorid) i vandet. Selv om der som sådan ikke er langt mellem de to vandværker, så er geologien anderledes omkring Stevnstrup Vestre Vandværk, og det vand, vi oppumper fra boringerne, er af en anden kvalitet.

Hvad er forbruget pt. fra Helstrup Vandværk?

20.000 mom året – svagt faldende.

Kan vores ledninger og det gamle ledningsnet på sigt holde til det høje tryk?

Nej, ikke på sigt. Vi håber på at kunne udskifte ledningssystemet i forbindelse med en kloakseparering – hvis Randers kommune beslutter det. Men det er rigtigt, at der vil være lidt større risiko for ledningsbrud på grund af det høje vandtryk. Det er dog en risiko, som allerede er der i dag, fordi vi skal kunne forsyne de højtliggende ejendomme ved Gl. Silkeborgvej med vand.

Kan vores maskiner - vaskemaskine, vandhaner m.m. - holde til trykket?

Er maskinerne af nyere dato, vil de godt kunne holde til trykket.

Ellers kan I selv få installeret trykreduktion på jeres installationer, hvis I er usikre på det. Kontakt evt. en VVS-installatør.

Kan I ikke sektionsopdele driftstrykket i vores ledningsnet?

Ledningsnettet er af ældre dato og kan derfor ikke sektionsopdeles. Ledningsnettet kan heller ikke som sådan moderniseres, medmindre vi udskifter det hele.

Kører vi med samme vandtryk aften og dag?

Ja, trykket er ens, men forbruget er ikke. Det reguleres af frekvensstyrede pumper på vandværket, der sikrer, at vandforbrug og tryk følges ad.

Hvordan bliver den nye asfalt?

Vi har en fastlagt standard for etablering af vejarealer efter gravearbejder. Slidlaget lægges tidligst efter to år, når alle sætninger fra udgravningen er sket. Denne standard for udførsel, ”ABK”, kan du finde på hjemmesiden.

Bliver okkerindholdet mindre ved, at vandet fremadrettet kommer fra Stevnstrup Vestre Vandværk?

Ja – okker og mangan bliver iltet og filtreret fra i et sandfilter på vandværket.

Hvad med hårdheden på vandet?

Den er cirka den samme. Du kan i vores analysearkiv for drikkevandsanalyser finde direkte links til kopier er vandanalyser på GEUS' (Grønland og Danmarks geologiske undersøgelser) hjemmeside.

Hvem har bestemt, at gravearbejdet skal ske inde i byen og ikke på Silkeborgvej?

Vi har bestemt, at der skal være så lidt åbent vandspejl som muligt. Ved at koble på inde omkring det eksisterende vandværk har vi mulighed for at ramme et Ø110 rør.

Er der regler for vandværker og vandforsyning?

Ja, der er retningslinjer, lovgivning og tekniske normer. Der er et regulativ for vandforsyningen, som er indrettet efter et normalregulativ, Miljøstyrelsen har meldt ud. Vores regulativ for drikkevand kan du også finde på hjemmesiden.

Sidst opdateret 09-06-2016

Download regulativ