1. Forside
  2. Vand
  3. Stevnstrup Vestre Vandværk

Stevnstrup Vestre Vandværk

 

I juli 2015 blev Helstrup Vandværk nedlagt, og kunderne får nu drikkevand leveret fra Stevnstrup Vestre Vandværk.

Indvindingsmængder og -områder 

Stevnstrup Vestre Vandværk og det nyligt nedlagte Helstrup Vandværk solgte i alt 109.000 m³ til forbrugerne i 2015.

De to vandværker havde i 2015 et vandspild på 1 %.

Vand fra Stevnstrup Vestre Vandværk har en hårdhed på 12 dH, hvilket svarer til, at vandet er temmelig hårdt. Vandets hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium og har fx betydning for, hvor meget sæbe du skal bruge ved tøjvask.

Kontrol af vandkvaliteten

Kontrol af vandkvaliteten bliver udført efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen som angivet i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg".

De maksimale værdier, der må være af forskellige stoffer, er fastsat i bilagene i denne bekendtgørelse. Du finder bekendtgørelsen via linket i den nederste boks til højre.

På Stevnstrup Vestre Vandværk udfører vi årligt følgende kontroller på baggrund af den oppumpede vandmængde:

Begrænset

kontrol

Normal

kontrol

Udvidet

kontrol

Uorganiske

mikro

forureninger

Organiske

mikro

forureninger

Boringskontrol

4

1

1

1

1

1/4

Frekvensen på kontrollen af vandkvaliteten er fastsat ud fra den senest indberettede, oppumpede vandmængde. Omfanget af de forskellige typer kontroller kan du også se i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg".

Sidst opdateret 18-09-2018

Download regulativ