1. Forside
  2. Vand
  3. Nøgletal for vandforsyning

Nøgletal for vandforsyning

 

 Vandmiljø Randers A/S:   
Nøgletal for drikkevandsforsyning
 Egne vandværker 2016
   
Indbyggere i forsyningsområdet (personer) 4.292*
Samlet solgt vandmængde (m3/år) 281.293
Boringer (antal) 6
Vandværker (antal) 3
Antal målere (2016) 2044
Forsyningsledninger (km)  108
Fast årligt bidrag inkl. moms (kr) (2016) 550,-
Variabelt bidrag inkl. moms (kr/m3) (2016) 16,43,-
Udgift ved et forbrug på 100 m³/år  (2016) 2193,-
   
 * Ca. 2,1 indbyggere pr. måler i gennemsnit

 

Tal for 2017 kommer i 2018.

Sidst opdateret 16-10-2017

Download regulativ