1. Forside
  2. Vand
  3. Mejlby Vandværk

Mejlby Vandværk

 

Indvindingsmængder og -områder

Vandværket oppumpede i 2015 ca. 43.740 m3 vand fra vandværkets to boringer og solgte 43.150 m³ til forbrugerne.

Vandværket havde i 2015 et vandspild på 1,35 %.

Vand fra Mejlby Vandværk har en hårdhed på 11 dH, hvilket svarer til, at vandet er middelhårdt. Vandets hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium og har fx betydning for, hvor meget sæbe du skal bruge ved tøjvask.

Kontrol af vandkvaliteten

Kontrol af vandkvaliteten bliver udført efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen som angivet i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg".

De maksimale værdier, der må være af forskellige stoffer, er fastsat i bilagene i denne bekendtgørelse. Du finder bekendtgørelsen via linket i den nederste boks til højre.

På Mejlby Vandværk udfører vi årligt følgende kontroller på baggrund af den oppumpede vandmængde:

Begrænset

kontrol

Normal

kontrol

Udvidet

kontrol

Uorganiske

mikro

forureninger

Organiske

mikro

forureninger

Boringskontrol

4

1

1

1

1

1/4

Frekvensen på kontrollen af vandkvaliteten er fastsat ud fra den senest indberettede, oppumpede vandmængde. Omfanget af de forskellige typer kontroller kan du også se i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg".

Sidst opdateret 18-09-2018

Download regulativ