1. Forside
  2. Vand
  3. Fårup Vandværk

Fårup Vandværk

 

Indvindingsmængder og -områder

I 2015 oppumpede Fårup vandværk 118.643 m3 vand fra vandværkets to boringer og solgte 114.226 m3 til forbrugerne.

Vandværket havde i 2015 et vandspild på 3,72 %.

Vand fra Fårup Vandværk har en hårdhed på 8,8 dH, hvilket svarer til, at vandet er middelhårdt. Vandets hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium og har fx betydning for, hvor meget sæbe du skal bruge ved tøjvask.

Kontrol af vandkvaliteten 

Kontrol af vandkvaliteten bliver udført efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen som angivet i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg".

De maksimale værdier, der må være af forskellige stoffer, er fastsat i bilagene i denne bekendtgørelse. Du finder bekendtgørelsen via linket i den nederste boks til højre.

På Fårup Vandværk udfører vi årligt følgende kontroller på baggrund af den oppumpede vandmængde:

Begrænset

kontrol

Normal

kontrol

Udvidet

kontrol

Uorganiske

mikro

forureninger

Organiske

mikro

forureninger

Boringskontrol

4

1

1

1

1

1/4

Frekvensen på kontrollen af vandkvaliteten er fastsat ud fra den senest indberettede, oppumpede vandmængde. Omfanget af de forskellige typer kontroller kan du også se i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg".

Sidst opdateret 13-11-2018

Download regulativ