1. Forside
  2. Vand

Vand

 

Vandværker

Vandmiljø Randers A/S har i 2009 overtaget ansvaret for drift og vedligeholdelse af ledningsnettet for:

  • Fårup Vandværk, der også dækker Fårup Plantage, Purhus, Nørbæk og et område mellem Nørbæk og Læsten
  • Mejlby Vandværk
  • Stevnstrup Vestre Vandværk, der også dækker Grensten og Helstrup

Vandforsyningsområder

Vi forsyner også to områder på landet med drikkevand. Vi køber vand fra private vandværker i Gassum og Sønderbæk til forsyning af henholdsvis Dyrby og Læsten (inkl. landområde mellem Nørbæk og Læsten).

Det gældende "Regulativ for vandforsyning i Vandmiljø Randers A/S" kan du se det under menuen til venstre.

Hvis du vil vide, hvilket vandværk, der forsyner din ejendom, kan du finde det via linket i den øverste boks i højre side. Du kan også se hvilket vandværk, du er tilsluttet, på din regning.

Hvis din ejendom er tilsluttet et andet vandværk end de, der er nævnt her på siden, skal du kontakte dette, hvis der er problemer med vandforsyningen.

Se priser og takster her.

Sidst opdateret 09-06-2016

Download regulativ