1. Forside
  2. Spildevand
  3. Tekniske projekter
  4. Fra data til værdi

Fra data til værdi

Uudnyttet data og tavs viden i forsyninger er med til at hæmme effektiviseringer. Det ønsker, Vandmiljø Randers, Hedensted Spildevand, Kouno og DME at gøre op med i projektet Fra data til værdi.

MÅL MED PROJEKTET

Med baggrund i klargøring og opsætning af en række analyser og rapporter, der muliggør realtidsanalyser i SRO, kan projektet synliggøre, hvorledes SRO-data kan og bør understøtte hele virksomhedens omkostningsbase - og ikke kun driften.

Projektgruppen udarbejder en række analyser og rapporter:

-   Om risiko og tilstand

-   Energiforbrug

-   Uvedkommende vand

-   Ledningsrenoveringer

 

Projektets rapporter vil hjælpe forsyningsmedarbejdere, der arbejder med effektiviseringer til at kunne:

-    målrette havaribaseret vedligehold til områder med lav risiko

-    opsamle og strukturere indsigt fra data over tid, så det ikke går tabt ved medarbejderoverleveringer

-    foretage reinvesteringer, når tilstand eller energiforbrug ændrer sig over tid

-    tage stilling til serviceniveau i forskellige høj og lavrisikoområder med mange eller få kunder

-    koncentrere separering hvor uvedkommende vand primært er nedbør

-    beslutte investeringer i ledninger ud fra både tilstand og ud fra investeringsomkostninger og konsekvens for

 

Mødte du projektgruppen til NORDIWA konferencen den 11. oktober 2017 i Århus, se eller gense præsentationen

DELTAGERNE

Hedensted Spildevand

Kouno

DME

Kontaktperson

Henrik Laursen

Telefon: 3841 1240

E-mail:

 


Sidst opdateret 12-10-2017