Modtageanlægget
  1. Forside
  2. Spildevand
  3. Tømningsordning for bundfældningstanke
  4. Spørgsmål til tømningsordningen

Spørgsmål til tømningsordningen

Hvorfor skal der være en tømningsordning for bundfældningstanke/septiktanke?

Randers Byråd har besluttet, at alle ejendomme i det åbne land i Randers kommune skal være med i en fælles tømningsordning for bundfældningstanke for at sikre en bedre vandkvalitet i kommunens vandløb og søer. Regulativet indeholder de regler, der gælder for ordningen.

Regulativet er senest ændret og godkendt den 21. november 2011 af Randers Kommunes Byråd.

Du kan læse regulativet ved at downloade folderen under menuen til venstre.

Hvornår tømmes min tank?

Din septiktank tømmes én gang om året.

Du kan finde den vejledende tidsplan for tømning af bundfældningstanke her.

Hvad koster det?

Du finder årets takst på siden her.

Vandmiljø Randers A/S opkræver betalingen for den årlige tømning.

Du kan selv være med til at holde afgiften nede. For tømningsordningen gælder hvile i sig selv-princippet. Det betyder kort sagt, at de faktiske udgifter, der er forbundet med tømningsordningen, bestemmer afgiftens størrelse. Derfor er det en god idé at gøre adgangen til tanken så let som mulig. Tænk også på, at dækslet skal være synligt, og at det ikke må veje mere end 35-50 kg.

Hvem udfører tømningen?

Et privat firma foretager tømningen for Vandmiljø Randers A/S. Firmaet er udvalgt ved licitation.

I denne periode er det entreprenørfirmaet:

Tingstrup Maskinstation
Hvolbyvej 2
7570 Vemb

Tlf. 9748 1199

Du kan se en film om, hvordan der tømmes, ved at klikke på billedet nedenfor.


Hvad skal jeg selv sørge for i forhold til min bundfældningstank/septiktank?

Du skal som grundejer sørge for, at bundfældningstanken fungerer godt.

Forrådningsprocessen foregår bedst, når temperaturen i tanken er høj. Det varme vand fra bad og vask sikrer dette.

Almindelig brug af rengøringsmidler skader ikke tanken, men overdreven brug af wc-rens og kalkfjerner kan føre til, at processerne i tanken går i stå. Pas på, at der ikke kommer engangsvaskeklude, hygiejnebind og lignende i tanken.

Hvad vejer mit betondæksel?

Du kan få hjælp til at beregne vægten på dit betondæksel på siden her.

Hvor behandles spildevandet fra bundfældningstanke/septiktanke?

Spildevandet fra bundfældningstankene/septiktankene bliver læsset af på et modtageanlæg. Herfra bliver det pumpet videre til Randers Centralrenseanlæg, hvor det bliver behandlet sammen med spildevandet fra de kloakerede byområder.

Kan jeg aftale en ekstra tømning m.m. med jeres entreprenør?

Det er muligt, at det ikke er nok med én årlig tømning af din bundfældningstank/septiktank. I så fald kan du aftale ekstra tømninger med entreprenørfirmaet.

Det kan også være, at du ønsker at få spulet/renset rør og/eller har en køkken- eller sivebrønd, der af og til skal tømmes. Disse opgaver udfører entreprenørfirmaet også, og det er selvfølgelig billigst, hvis de bliver udført i forbindelse med en tømning.

Du skal selv lave en aftale med entreprenørfirmaet og betale direkte til det.

Hvor finder jeg mere information om ordningen?

Ønsker du mere information, kan du kontakte Vandmiljø Randers A/S på tlf. 3841 1212.

Sidst opdateret 08-01-2019

Download foldere 

Se distrikterne