1. Forside
  2. Spildevand
  3. Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke

Vandmiljø Randers A/S har en obligatorisk tømningsordning for samtlige ejendomme med bundfældningstanke, der ikke er tilsluttet et offentligt renseanlæg. Tankene bliver tømt én gang om året.

Tømningsordningen er obligatorisk for at sikre et rent miljø, så grundvandet og vandløb ikke bliver forurenede, og at slam og spildevand bliver renset korrekt.

Entreprenør på tømningsordningen:

FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Telefon: 6342 1017

Du kan se en film om, hvordan en tømningsordning foregår ved at klikke på billedet øverst i højre side.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte os på telefon 3841 1212.

Vejledende tidspunkter for tømning i 2018 fremgår nedenfor. Du kan finde svar på nogle ofte stillede spørgsmål om tømningsordningen ved at følge linkene i boksene i højre side.

Det er Randers Kommune, der er myndighed på området. Du kan finde mere information og en blanket til at søge om tilladelse til at etablere en bundfældningstank/septiktank på Randers Kommunes hjemmeside.

Tidspunkter for tømning af bundfældningstanke 2018

Distrikt

         

Tømningstidspunkt
 Uge (vejledende)

1

 

10-14

2

 

14-15

3

 

21-24

4

 

24-26

5

 

27-32

 

6

 

33-35

   
Sommerhuse bliver tømt efter påske (uge 14)

Se distrikterne nederst i venstre side.

Sidst opdateret 11-01-2018

Download foldere 

Se distrikterne