1. Forside
  2. Spildevand
  3. Spildevand fra virksomheder
  4. Tilslutningstilladelse for virksomheder

Tilslutningstilladelse for virksomheder

For virksomheder kræver tilslutning af spildevand til offentlig kloak tilladelse fra Randers Kommune efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Du skal derfor ikke søge tilladelse hos Vandmiljø Randers A/S, men hos Miljø og teknik/Miljø i kommunen.

Hvis du har spørgsmål om afledning af spildevand fra virksomheden, er du altid velkommen til at kontakte Miljø og teknik/Miljø.

Priser og takster for tilslutning af spildevand og vand finder du her.

Hvis du har spørgsmål om drift af kloak og rensning af spildevand, er du velkommen til at kontakte Vandmiljø Randers A/S.

Sidst opdateret 06-06-2016