1. Forside
  2. Spildevand
  3. Spildevand fra virksomheder
  4. Refusion for produktionsvand

Refusion for produktionsvand

 

Hvis du driver erhvervsvirksomhed på ejendommen og er momsregistreret, kan du få fradrag for vandafledningsbidrag for den del af vandforbruget, du ikke leder til kloaksystemet.

For at få fradrag i vandafledningsbidraget skal du have opsat en bimåler, der måler det vandforbrug, der ikke ledes til kloaksystemet - se punkt 4.3.4 i Betalingsvedtægten.

Du skal søge om at få refusion for produktionsvand, inden du sætter bimåleren op. Du finder ansøgningsskemaerne i højre side.

En autoriseret VVS-mester skal opsætte bimåleren.

Får du ikke opsat en bimåler, vil vandafledningsbidraget blive beregnet ud fra dit fulde vandforbrug.

Sidst opdateret 23-10-2017