1. Forside
  2. Spildevand
  3. Renseanlæg
  4. Drift

Drift

Overvågning af renseanlæg og pumpestationer

Renseanlæg og pumpestationer m.m. bliver regelmæssigt tilset af vores personale. 

De fleste renseanlæg og pumpestationer overvåger vi desuden elektronisk ved hjælp af et computerbaseret anlæg til styring, regulering og overvågning af tekniske anlæg (SRO-anlæg). Hvis SRO-anlægget registrer en kritisk fejl, bliver vores driftspersonale alarmeret, så problemet kan blive løst hurtigst muligt.

Vandmiljø Randers drifter hovedkloaksystemet

Vi drifter og vedligeholder hele hovedkloaksystemet og alle stikledninger indtil skel i Randers kommune. Der er dog undtagelser, og disse undtagelser driftes ikke af Vandmiljø Randers:

For disse områder gælder det, at de skal kontakte deres lokale kloakfællesskab.

Kloakker på private grunde er grundejernes eget ansvar. Du kan få hjælp hos et slamsugerfirma eller en autoriseret kloakmester afhængigt af, hvilket problem du har. Du skal selv betale slamsugerfirmaet/kloakmesteren.

Hvis du har problemer med vejafvanding, skal du kontakte Randers Kommune, Veje og Trafik på telefon 8915 1515 eller mail: vejeogtrafik@randers.dk.

Sidst opdateret 15-04-2019