Foto: Anna Marie Gravesen
  1. Forside
  2. Spildevand
  3. Renovering af kloaksystemet

Renovering af kloaksystemet

I dele af Randers Kommune er kloakrørene så nedslidte, at de skal renoveres inden for få år. Det kan vi gøre på mange forskellige måder, fx ved at lægge et nyt ’rør’ inden i det gamle og på den måde forlænge kloakkens levetid betydeligt.

Der er flere fordele ved den metode, fx kan vi i mange tilfælde undgå at grave rørene op. Dermed generer vi trafikken og beboerne i området mindst muligt. Vandmiljø Randers er også ansvarlig for at renovere stikledninger ind til skel. Det kan ofte også gøres ved at fore ledningerne med et nyt rør inden i det gamle.

Når Vandmiljø Randers går i gang med at renovere kloakken, begynder vi med en TV-inspektion af kloakrørene, så vi kan fastslå, hvilken stand de er i. Ved TV-inspektioner sender vi et kamera ned i kloakrørene og følger ved hjælp af en skærm med i rørenes tilstand.

Vælger vi at renovere kloakledninger og stikledninger ved at fore dem med et nyt ’rør’ indefra, er der flere forskellige metoder, vi kan vælge mellem. Fx de to nedenstående: strømpeforing og stram foring.

        
53 m glasfiber-"strømpe" klar til at blive trukket ned som "ny" ledning

Strømpeforing
Strømpeforing foregår ved, at vi fører en imprægneret polyesterslange ned i rørene. Vi udvider derefter slangen ved at sende varmt vand igennem den, så den lægger sig som et solidt rør tæt op ad det eksisterende rør.

Stram foring
Stram foring betyder, at vi skyder et foldet plastrør ind i den eksisterende kloakledning. Vi trykker derefter røret på plads tæt op ad ledningens sider ved hjælp af først damp og senere kold luft.

Foring af kloakken har mange fordele
Strømpeforing og stram foring er relativt enkle og effektive måder at gøre eksisterende kloakrør næsten så gode som nye. Metoderne giver som nævnt færrest mulige gener i gadebilledet, fordi renoveringen kræver begrænset arbejdsplads over jorden. Desuden kan vi ofte fore en kloak i løbet af et par dage.

Der vil være mange steder, hvor en foring af kloakken ikke er den rigtige løsning, fx hvis rørene i jorden er for små til at modtage det vand, vi leder igennem dem. I disse tilfælde vil vi vælge at grave rørene op og udskifte dem med nye.

Ved store renoveringsprojekter giver vi altid de berørte kunder besked på forhånd.

Sidst opdateret 08-11-2016