1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Vorup
  5. Etape 3.3 - Aalborggade Syd

Etape 3.3 - Aalborggade Syd

 

Separatkloakeringen af Vorup er nu nået til etape 3.3 – også kaldet Aalborggade Syd. Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig frem til oktober 2017.

Formål

Vorup skal separatkloakeres, fordi kloakkerne i bydelen trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan, som du kan læse i boksen til højre.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet på sigt skal ledes til et bassin i lokalområdet, hvor det renses, inden det udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen, sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har kloaksepareret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund.

Kontakt

Bjarne Svensson, projektleder
Telefon: 3841 1232
E-mail:

Arkil A/S
v/ Keld Jensen

Tlf.: 4033 8229

COWI er rådgiver på projektet.

Læs præsentationen for informationsmødet den 6. april 2017.

Sidst opdateret 26-10-2017

Download folder

Download flyers