1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Vorup
  5. Etape 2.3 - Vorup Boulevard

Etape 2.3 - Vorup Boulevard

 

Separatkloakeringen af Vorup er nu nået til etape 2.3 – også kaldet Vorup Boulevard. Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig frem til november 2018.

Formål

Kloakkerne i Vorup er gamle og ikke bygget til at klare de kraftigere regnskyl og klimaforandringer. Det betyder, at kloaksystemet ved kraftigt regnvejr ofte udleder blandet regn- og spildevand til Gudenåen og Randers Fjord. Dermed belaster vi natur og vandmiljø.

Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset ved, at vi separerer kloaksystemet med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. I et tillæg til spildevandsplanen - godkendt af byrådet den 8. juni 2015 - er der beskrevet, hvilke mål vi skal opfylde. Målene står beskrevet i tillægget, som du kan læse via linket i boksen i højre side.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet på sigt skal ledes til et bassin i lokalområdet, hvor det renses, inden det udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se hvilke virksomheder, det drejer sig om via dette link, og du finder listen over virksomheder øverst til højre på den linkede side.

Kontakt

Bjarne Svensson, projektleder
Telefon: 3841 1232
E-mail: 

Entreprenør, Henrik Ejlersen, Vils entreprenørforretning A/S
Telefon: 4121 0310
E-mail:  

COWI er rådgiver på projektet.

Læs præsentationen for informationsmødet den 17. april 2018.


Sidst opdateret 23-04-2018

Download folder

Download flyers