1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Vorup

Vorup

 

Kloakkerne i Vorup er gamle og ikke bygget til at klare de kraftigere regnskyl og klimaforandringer. Det betyder, at kloaksystemet ved kraftigt regnvejr ofte udleder blandet regn- og spildevand til Gudenåen og Randers Fjord. Dermed belaster vi natur og vandmiljø.

Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset ved, at vi separerer kloaksystemet med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers Kommune. Læs spildevandsplanen via linket i boksen i højre side.

Byrådet godkendte den 8. juni 2015 et tillæg til spildevandsplanen for kloaksystemet i Vorup. Du kan læse om tillægget til spildevandsplanen på Randers Kommunes hjemmeside eller i referatet fra byrådsmødet den 8. juni 2015.

Det omfatter projektet

Projektets omfatter:

  • Udskiftning og ændring af det eksisterende kloaksystem fra fællessystem til separatsystem. Projektet skal kort og godt forbedre kloakledningernes tilstand, effektivitet og øge deres kapacitet i området, så vi tager højde for kommende klimaforandringer.

  • Afledning af regnvand til recipient uden om renseanlægget med rensning og håndtering af vandet i et regnvandsbassin.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om projektet, er du velkommen til at maile til eller kontakte projektleder Bjarne Svensson på:

Telefon: 3841 1232

E-mail:

Yderligere information

Læs eventuelt de spørgsmål og svar, der kom under informationsmøderne i Nordbyen, da projektet og etapeplanen blev fremlagt for kunderne. Måske kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du har.

Vorup og Nordbyen er selvfølgelig ikke ens, og de to områder har heller ikke helt de samme udfordringer, men kloakeringsprincippet er det samme - at skifte fra fælleskloakering til separatkloakering.

Samarbejdspartnere

Vandmiljø Randers' samarbejdspartnere i projektet er:

Rådgiver: COWI A/S

Entreprenør: Vi sender projektet i udbud etapevist. Se mere under de forskellige etaper.

Sidst opdateret 26-10-2017

Download folder

Download flyers