1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Vilh. Thomsens Plads/ Randers Station

Vilh. Thomsens Plads/ Randers Station

 

Vandmiljø Randers begynder i starten af november etablering af regnvandsledninger fra Randers Station til Vilh. Thomsens Plads, og vi forventer, at gravearbejdet strækker sig frem til midten af januar 2019.

Kort om anlægsarbejdet

Tidligere på sommeren etablerede Vandmiljø Randers to regnvandsledninger under jernbanesporene ved Randers Station i forbindelse med Bane Danmarks øvrige anlægsarbejde ved stationen.

Regnvandsledningerne skal nu videreføres under Viborgvej og op til Vilh. Thomsens Plads. Anlægsarbejdet er et kombineret grave- og tunneleringsarbejde. Ledningerne skal graves ned i parkeringsarealet ved stationen, hvorefter de to ledninger samles i et stort bygværk i skrænten af Viborgvej i én ledning, og denne ledning skal tunneleres (bores) de sidste 60 m op til Vilh. Thomsens Plads.

Fremtidsplaner

Indenfor de kommende 5 år vil regnvandsledningerne fra Vilh. Thomsens Plads blive ført op ad Vester Altanvej og op til Hobrovej, hvor de skal afvande et stort separatkloakeret kloakopland. Regnvandsledningerne skal på sigt lede regnvandet direkte i Gudenåen.

Kontakt

Ole Søby, projektleder

Telefon: 3841 1238

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 13-11-2018

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning