1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Spentrup

Spentrup

 

Spentrup - etape 2

De nyere dele af Spentrup er for længst separatkloakeret, men regn- og spildevand løber stadig i samme ledning i den ældre del af midtbyen (fælleskloakering). Derfor begynder Vandmiljø Randers nu at separatkloakere de resterende fælleskloakker i Spentrup, et projekt som vil løbe frem mod 2019 i tre etaper.

Formål

Når Vandmiljø Randers separatkloakerer, erstatter vi den nuværende kloak med en ledning til spildevand og en ledning til regnvand. Det betyder, at vi kan håndtere regnvandet i et regnvandsbassin i lokalområdet i stedet for at sende det til rensning på renseanlægget. Samtidig bliver der bedre plads i spildevandsledningen, hvilket er med til at mindske risikoen for, at der udledes urenset spildevand til Køllebække ved kraftige regnskyl.

Separatkloakeringen af Spentrup er vedtaget som en del af spildevandsplanen for Randers Kommune (se link i boksen til højre).

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vi lægger nye spildevandsledninger og nye regnvandsledninger ude i vejen. Derudover sætter vi to skelbrønde på alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når vi er færdige med at separere ledningerne i vejen og har opsat de nye skelbrønde, får du et brev om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Kravet om, at du skal separere regnvand og spildevand på din egen grund, får du fra Randers Kommune, ikke fra Vandmiljø Randers.
Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se hvilke virksomheder, det drejer sig om via dette link, og du finder listen over virksomheder øverst til højre på den linkede side.

Kontakt

Projektleder Bjarne Svensson
Telefon: 3841 1232
E-mail:
 
Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S.

Telefon 9862 2722
E-mail:

 

Gense præsentationen fra informationsmødet den 10. april 2018Sidst opdateret 02-07-2018

Download folder

Download flyers