1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Regnvandsbassiner og bassinoprensning
  5. Oprensning af bassin ved Marienborgvej

Oprensning af bassin ved Marienborgvej

Vandmiljø Randers er i færd med at rense regnvandsbassinet ved Marienborgvej i det nordøstlige Randers for sediment (bundfald). Bassinet fungerer ikke længere optimalt i forhold til den rensning, der skal foregå.

For at kunne komme rundt om bassinet med gravemaskiner mv. fælder vi de omkringstående træer og buske. Træerne og buskene er for en stor dels vekommende selvsåede på grund af en manglende vedligeholdelse. Ved store mængder blade og grene bliver vi nødt til at rense bassinet oftere, hvilket er en stor økonomisk omkostning også i forhold til CO2 regnskabet. Af hensyn til regnvandsbassinets funktionsdygtighed og CO2regnskabet er det ikke hensigtsmæssigt, at blade og grene kan falde ned i bassinet, hvorfor vi fremadrettet forbedrer vores vedligehold af området omkring bassinet. 

Det er vigtigt at fastslå, at det er et regnvandsbassin; og ikke en naturlig sø. Vandmiljø Randers er forpligtiget til at opretholde bassinets funktion, hvorfor tilgroning omkring bassinet vil holdes på et stade, der ikke influerer på bassinets rensende funktion. 

Sidst opdateret 05-12-2018

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning