1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Regnvandsbassiner og bassinoprensning

Regnvandsbassiner og bassinoprensning

 

Spildevandsplanen for Randers Kommune betyder, at kloakkerne i kommunen skal separatkloakeres. Vandmiljø Randers er ansvarlig for separatkloakeringen, og derfor lægger vi nye rør i kommunen, så regn- og spildevand ikke længere løber i én fælles kloakledning. Spildevandet leder vi efter separatkloakeringen fortsat til et af vores renseanlæg, mens vi i langt de fleste tilfælde opsamler regnvandet i et såkaldt regnvandsbassin et sted i lokalområdet. I regnvandsbassinet gennemgår regnvandet en naturlig rensning, inden vi leder det ud i et vandløb og tilbage til naturen. 

Et regnvandsbassin kan have form af en sø, et gadekær eller en græsbeklædt lavning i terrænet, hvor vi opsamler regnvand fra områdets tage, fortove, parkeringspladser og veje. Det er ikke altid, at der vil stå vand i et regnvandsbassin, nogle bassiner er nemlig designet, så vandet nedsives og renses i undergrunden. Derudover er enkelte bassiner opført som forsinkelsesbassiner, hvor regnvandet ledes til, når der ikke længere er plads i rørene. Når regnen ophører, tømmes bassinet automatisk, og vandet løber tilbage i rørene. 
 
Regnvandsbassinet er først og fremmest et teknisk anlæg
Et regnvandsbassin kan tilføre lokalområdet herlighedsværdi og fungere som et fint rekreativt område til en gåtur eller en udflugt med madkurven. Det er dog vigtigt at huske på, at regnvandsbassinet er et teknisk anlæg, og at regnvand ikke er rent. Regnvandet kan fx indeholde spor af benzin fra vejene, derfor er vandet i et regnvandsbassin ikke egnet til at bade i.

Vedligeholdelse af regnvandsbassiner
Vandmiljø Randers ejer regnvandsbassinerne og er derfor ansvarlig for at tilse, passe og vedligeholde både bassinet og området omkring. Det gør vi ved at passe græsarealet omkring bassinet og ved lejlighedsvist at lave en oprensning af bassinet, hvor vi fjerner det slam, der som et led i den naturlige rensning af vandet aflejrer sig på bunden. Derfor kan du fra tid til anden se os arbejde ved bassinet.

Har du spørgsmål til vedligehold eller oprensning af et regnvandsbassin i dit område, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Lisa Melgaard, projektleder 
Tlf. 3841 1270, 

 

 

Sidst opdateret 26-10-2017

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning