1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Nordbyen
  5. Vest etape 12

Vest etape 12

Vandmiljø Randers går i foråret i gang med at separatkloakere næste etape af Nordbyen. Denne gang er turen nået til Nyvej, Nordvestvej, Langgade, Energivej og Ydunvej. Da flere af gaderne er meget lange, separatkloakerer vi i nogle tilfælde i første omgang kun i den vestlige ende af vejen.

Vi afslutter efter planen anlægsarbejdet inden udgangen af 2017.

Formål

Kloakledningerne i Nordbyen trænger til at blive skiftet. Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset, ved at vi separerer kloakken med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers Kommune. Du finder et link til spildevandsplanen i boksen til højre.

Kloaksepareringen i Nordbyen mindsker risikoen for oversvømmelse i området og mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord og Gudenåen. Når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg, reducerer vi også vores driftsomkostninger og miljøpåvirkning.

Præsentation fra informationsmøde på Hobrovejens Skole den 28. april.

Det gør Vandmiljø Randers

Vi lægger nye spildevandsledninger og nye regnvandsledninger ude i vejen. Derudover sætter vi to skelbrønde til alle ejendomme, så du fremover får en ledning til spildevand og en ledning til regnvand.

Det skal du selv gøre

Når vi er færdige med at separere ledningerne i vejen, får du et brev om, at du skal separere kloaksystemet inde på din egen grund. Påbuddet om, at du selv skal separere din kloak, får du fra Randers Kommune og ikke fra Vandmiljø Randers.

Kontakt

Projektleder Ole Søby
Telefon: 3841 1238
e-mail: 

Entreprenør på projektet er VAM
Projektleder Jens Brøndum
Telefon: 2094 5646
E-mail:

 

Sidst opdateret 26-10-2017

Download folder

Download flyers