1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Nordbyen
  5. Ofte stillede spørgsmål og svar
  6. Tidsplan

Tidsplan

Hvornår kommer der en endelig tidsplan, der viser, hvornår de enkelte etaper skal udføres?

Vandmiljø Randers har - i overensstemmelse med Randers Kommunes intension om åbenhed i forbindelse med høringsperioder - valgt at afholde borgermøder. Borgermøderne giver dig mulighed for at komme med kommentarer til det tillæg til spildevandsplanen, der er lovgrundlaget for hele projektet.

Den overordnede tidsplan for de første etaper er nogenlunde fastlagt. Vi kender først den endelige tidsplan, når den detaljerede plan for anlægsarbejdet (detailprojekteringen) er lavet.

Den endelige fastlæggelse af opdelingen af etaperne kan først ske i forbindelse med detailprojekteringen, og der vil derfor komme ændringer til opdelingen af etaper.

Da projektet strækker sig over ca. 15 år, kan vi ikke give en "fast" tidsplan. Der kan komme påvirkninger udefra, der fremskynder eller udsætter etaperne. Koordineringen med de øvrige ledningsejere og vejmyndigheden kan også påvirke tidsplanen.

Ca. et år før vi begynder arbejdet på en etape, sender vi et orienteringsbrev til de berørte grundejere.

Vi vil løbende orientere om arbejdet på vores hjemmeside.

Kan man samle etaperne, så der ikke er gener flere gange?

Når vi opdeler etaperne, skal vi tage hensyn til en række faktorer.

Generelt ønsker vi at udføre arbejdet fra den nederste del af kloakledningen og opstrøms. Dermed sikrer vi, at vi hele tiden kan aflede vandet. Desuden er der en lang række bindinger, som har indvirkning på etaperne. Vi forsøger at sammensætte etaperne, så en vej bliver færdig på én gang, men det er nok ikke muligt i alle tilfælde.

Hvor længe har man til at separere på grunden?

I tillægget til spildevandsplanen om separering af afløbssystemet i Nordbyen finder du følgende svar:

"De enkelte grundejere påbydes tidligst at separere på egen grund med udgangen af 2014, dog tidligst 1 år efter den offentlige kloak i området er separeret. Fristen vil blive meddelt i et påbud om separering af regn- og spildevand på grundene afhængigt af, hvilket område man bor i."

Sidst opdateret 08-06-2016

Download folder

Download flyers