1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Nordbyen
  5. Etape 21 ved Statsskolen

Etape 21 ved Statsskolen

 

Separatkloakeringen af Nordbyen er nu nået til etape 21. 

Formål

Kloakledningerne i Nordbyen trænger til at blive skiftet. Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset, ved at vi separerer kloakken med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers Kommune. Du finder et link til spildevandsplanen i boksen til højre.

Kloaksepareringen i Nordbyen mindsker risikoen for oversvømmelse i området og mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord og Gudenåen. Når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg, reducerer vi også vores driftsomkostninger og miljøpåvirkning.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet på sigt skal ledes til et bassin i lokalområdet, hvor det renses, inden det udledes til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen, sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har kloaksepareret i vejene og opsat skelbrønde, får du et påbud fra kommunen om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, kan du måske finde dem på weblager.dk.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se hvilke virksomheder, det drejer sig om via dette link, og du finder listen over virksomheder nederst på den linkede side.

Gense powerpoint-præsentationen fra informationsmødet den maj.

Kontakt

Projektleder Ole Søby

Telefon: 3841 1238

Mail:

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 09-07-2019

Download folder

Download flyers