1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Nordbyen

Nordbyen

På grund af gentagne overbelastninger af kloaksystemet og kloakvand i kældre har Vandmiljø Randers A/S lavet omfattende analyser af det eksisterende kloaksystem i Nordbyen.

Rørsystemet er af ældre dato - størstedelen er anlagt i perioden 1940 til 1960. Rørene skal derfor skiftes ud inden for en overskuelig fremtid.

Beregninger, der tager højde for klimaændringer, kraftigere regn osv., viser, at rørsystemet er overbelastet, og det fører til uacceptable opstuvninger.

Vandmiljø Randers har derfor besluttet at gennemføre projektet med fuld separering af kloaksystemet i det berørte område. Ved beslutningen har vi lagt vægt på:


Du kan se kortet i en større udgave, hvis du klikker på billedet.

Byrådet har godkendt vores plan.

Alle berørte grundejere blev pr. brev inviteret til et orienteringsmøde, inden høringsperioden udløb.

På adresseoversigten kan du se, hvilke ejendomme, vi forventer, bliver berørt.

Kortet ovenover viser det foreløbige forslag til etapeopdeling af området.

Kontaktperson

Du kan få yderligere information hos projektleder Ole Søby, der træffes på:

Telefon: 3841 1238

E-mail: 

Sidst opdateret 26-03-2017

Download folder

Download flyers